Gunnar Skou

Formand
Gunnar Skou

Hans Jørgen Nielsen

Landskasserer
Hans Jørgen Nielsen

Torsten Malmdorf

Næstformand
Torsten Malmdorf

Erna Møller

Formand Afdeling Midt
Erna Møller

Lars Mønsted

Formand Afdeling Øst
Lars Mønsted

Lorens P. Sibbesen

Formand Afdeling Syd
Lorens P. Sibbesen

Kjeld Lanng

Formand Afdeling Nord
Kjeld Lanng

SuG er en landsforening med én bestyrelse og 4 lokale afdelinger. Afdelingerne i SuG dækker et geografisk område med et minimum af 35 medlemmer. Beslutning om oprettelse og nedlæggelse af afdelinger sker i bestyrelsen.

SuG`s bestyrelse består af et Forretningsudvalg – Formand,  Næstformand og Landskasserer – alle valgt på landsgeneralforsamlingen. Derudover har alle Afdelingsformænd en plads i bestyrelsen. Dette giver en stærkt forankret organisation med fokus på det frivillige samarbejde med partnere i SYD.

Hvert år udpeges lokale medlemmer til SuG’s 3 faste udvalg: Projektudvalg, Økonomiudvalg og Kommunikationsudvalg.

Bestyrelsen afholder den årlige generalforsamling og 5-6 bestyrelsesmøder. De udarbejder foreningens strategier, handleplaner og udarbejder ét årligt regnskab for foreningens aktiviteter og projekter.

SuG samarbejder med andre NGO’er i Danmark og i lande i Syd, hvor udviklingsindsatsen finder sted. Samarbejdet er baseret på værdier som tillid, respekt, åbenhed og ansvarlighed.

Doner med MobilePay