Emne

Afdeling

Land

Deltagelse

Status

Empowerment of children and youth in the Yaaku community, Kenya

Børn & unge Uganda
Projektets formål er at initiere fokus på udvikling af børn og unges rettigheder og velfærd i fem Yaaku landsbyer i Laikipia North Subcounty, Kenya. Yaaku stammen er en minoritetsstamme, der hører til i området omkring Mukogodo Forest. Ressourcestærke medlemmer af stammen arbejder for at blive anerkendt som en selvstændig etnisk…

Landbrug i Badala

Landsbyudvikling Burkina Faso
Hjælp til bedre landbrug I det vestlige Burkina Faso støtter vi en gruppe engagerede landbrugere – Groupement des Maraîchers Familiaux (GMFA) – som er en sammenslutning af 15 bønder, heraf 5 kvinder, som dyrker deres jord ved Mouhoun-flodens breder. Tilsammen har de 50 ha, hvoraf de kan kunstvande cirka 14…

St. Anne Academy

Skole Uddannelse Kenya
St. Anne Academy er en børneskole for fattige og udsatte børn i Nanyuki, Kenya, som Basiliska Waruguru Martin tog intiativ til at oprette i 2008. Mange børn i den fattige del af Nanyuki kommer ikke i den offentlige skole, fordi det trods en lovgivning om fri skolegang i Kenya i praksis…

Efteruddannelse af lærere i Ecole Primaire, Burkina Faso

Skole Børn & unge Uddannelse Burkina Faso
Samarbejdsparter ASECD – Association de Soutien aux Enfants en Circonstance Difficile Projektmål : Projektets mål er at bidrage til at løfte befolkningen i Burkina Faso ud af fattigdom, til at forbedre deres levevilkår, til at minimere analfabetismen ved at fremme mulighederne for at flest mulige børn gennemfører den 10…

Brilleforsyningen (BRIF)

Sundhed Danmark
Formålet med BRIF er at forsyne fattige i den tredje verden med brugte og klargjorte enkeltstyrkebriller, der kan kompensere for nær- og langsynethed. Det skal ske gennem samarbejde med lokale fagpersoner, sundhedsklinikker eller øjenhospitaler, som får ansvaret for organisering, synstests og udlevering af briller. Det er desuden…

Cyclone Gaja

Nødhjælp Indien
Dette projekt er en 3 måneders intervention efter Cyclone Gaja, der ramte Tamil Nadu den 15. nov. 2018. I samme område arbejder vi med kvinde coops i projekt 416. I alt blev 80.000 familier ramt hårdt på deres indtægtsgrundlag. Alle er småfiskere eller småbønder. Cyclone Gaja medbragte en tidevandsbølge, der…

AAC (Augmentative and Alternative Communication) in Kenya

Børn & unge Kenya
AAC I I marts 2015 fik SUG godkendt projektet ”AAC in Kenya” med en bevilling fra CISU på 168.758 kr. AAC står for Augmentative and Alternative Communication, på dansk Alternativ Supplerende Kommunikation, ASK. Det er en metode, som bruges verden over til at sikre, at personer uden tale eller med meget begrænset tale…

Skoleprojekt I Sierra Leone

Børn & unge Sierra Leone
Sidste nyt marts 2018 Rapport om lærergruppens 3. besøg i landsbyen Norway i Sierra Leone Den sidste tur til Sierra Leone, Norway og Eric Thunes Primary School Billeder fra Erik Thunes Primary School (ETPS) i landsbyen Norway Projektbeskrivelse Landsbyen Norway i det østlige Sierra Leone I samarbejde med…

Sama

Børn & unge Nepal
Drivhus projekt Vores tredje projekt i landsbyen SamaGaun er et drivhus projekt. Der er i vinterens løb i Kathmandu indkøbt hårdt plastmateriale til drivhusenes tage samt forskellige slags frø. På æselryg er materialerne blevet transporteret op i bjergene til landsbyen så alt var klart da sneen smeltede. Lige…

Post Harvest Losses

Landbrug Tanzania
Projektet udføres i ris, da dette er en meget vigtig ernæringsmæssig afgrøde i Tanzania og den fjerde vigtigste landbrugsafgrøde. Der har været en stigende produktion fra 720.000 tons i 2001 til 1.400.000 tons i 2011, men trods gode muligheder for at dyrke ris, importeres der hvert år større mængder…

Hope in Life, Kenya, Citizen Participation intervention – 2019-2021

Børn & unge Danmark
Problem og målgruppe Børn, unge og unge enlige mødre med store udfordringer, der har medført eller disponerer dem for hiv-infektion. Udfordringerne spænder fra høj arbejdsløshed, fare for ny HIV-infektion, kønsbaseret vold, stigmatisering, diskrimination, unge enlige mødres utilstrækkelige viden om børneopdragelse, børnemisbrug og med manglende opfyldelse af grundlæggende behov I det…

Uddannelse til Sabritis unge

Børn & unge Nepal
Baggrund: Igennem mange år har et SuG-projekt støttet Sabitris Børnehjem i forhold til midler til drift og skole/uddannelse fra en trofast sponsorgruppe. Børnene fra Sabitris Børnehjem i Kathmandu, Nepal er nu blevet unge og for de flestes vedkommende også voksne. Dette projekt er nu afsluttet. Det nye projekt, ”Uddannelse til…

CARC – We are the future

Børn & unge Zimbabwe
Den psykosociale metode og bæredygtighed CARC har gennem årene udviklet en psykosocial metode der styrker børnene og de unge personligt og socialt således at de har større chance for at opnå en tilfredsstillende tilværelse. Metoden er kombineret med fortalervirksomhed overfor de lokale ledere og lokalsamfund med henblik på at sikre…

Udvikling af landsbyen Keureni Reepa

Landsbyudvikling Nepal
Keureni er en lille dalit-landsby beliggende 150 km vest for Kathmandu i Gorkha distrikt. Der er 30 husstande. Jeg startede projektet i 2010 med at få bygget toilletter til alle familier og fik startet gedeprojekt og scholarshipprojekt. Vi er nu igang med et undervisningsforløb på to skoler. Primært undervisning…

Agroforesty på Mt. Elgon

Landbrug Uganda
Baggrund Mt. Elgon området er ret frugtbart, og kaffebønderne dyrker ofte flere afgrøder på samme areal – dog langt overvejende bananer øverst og kaffe underst, hvor kaffen er den økonomisk vigtigste. Dermed er bøndernes økonomi meget afhængig af den internationale prissætning, som de ingen indflydelse har på. Der findes en…

CFOU – Child Friendly Organisation Uganda

Børn & unge Uganda
Den første september 2018 begyndte en ny fase af samarbejdet mellem CFOU og SuG, Region Midtjylland. Projektet har i otte år arbejdet med en helheds orienteret indsats der har forbedret levevilkårene for forældreløse børn og unge og børn og unge der lever med HIV/AIDS i ni ud af de treogfyrre…

Rent vand i Budaka

Landsbyudvikling Uganda
Formålet med dette projekt er at sikre at næsten 1.000 familier i to lokalsamfund i Budaka området får adgang til rent vand. Primært for at forbedre sundhedstilstanden hos befolkningen. Området er et typisk savanneområde med kun 800 mm nedbør om året. Nedbøren er fordelt på to regntider og har desværre været faldende og…

Environmental Awareness Project – EAP

Miljø Uganda
Projektet er fire-årigt og gennemføres i Budaka, de fire distrikter på Mt. Elgon, hvor vi har været aktive siden 2011, og i et nyt område Karamoje, der ligger nord for Mt. Elgon. De tre hovedområder er meget forskellige. Budaka er et typisk afrikansk savanneområde med selvforsyningsøkonomi, distrikterne på Mt. Elgon…

Senegal Voksenskole

Skole Senegal
Fiskerbyen Abene ligger i Casamance-regionen i den fattigste del af Senegal. Mange voksne har ikke gået i skole og mangler færdigheder inden for læsning, skrivning, regning, fransk og engelsk. Uden disse færdigheder, er det svært at øge sine jobmuligheder og egentlig selvforsørgelse. Derved bliver en strabadserende tur til Europa en…

Sustainable Environmental Agro Solutions – SEAS

Landbrug Uganda
Uddybning af projektets formål Overall objective To consolidate efforts in environment conservation through advocacy and creating awareness on sustainable environment practices in rural communities in Uganda Specific objective The members of the farmer field environmental groups ( FFEG ) will be educated in sustainable …

Environmental Clubs, Soroti

Miljø Uganda
Formålet er at skabe bevidsthed om og præsentere løsningsmuligheder på tre alvorlige miljøproblemer i området omkring Soroti i det østlige Uganda. Den primære målgruppe er elever på 6 secondary schools med kostafdelinger. Alle skoler har dannet Environmentals Clubs, der fungerer efter skoletid. Her bliver de trænet i baggrunden for de…

Environmental Restoration and Food Security in the Bidi Bidi Refugee Settlement, Uganda (ERFBB)

Miljø Uganda
Long term objective Reduce the environmental degradation and develop a methodology, which can be used in similar areas and situations Short term objectives Reduce the use of firewood by introducing more sustainable energy technics, energy saving stoves, solar stoves and biogas Reforestation in the project area and Increase the food…

Eagles special Work Centre for persons with intellectual Disabilities (ESWID)

Børn & unge Kenya
Formål Skabe ligeværdige livsvilkår for personer, der er truet af livslang marginalisering Etablering af beskæftigelse og aktiviteter og dermed sikring af livskvalitet for voksne med særlige behov Oplæring af voksne med særlige behov i almindelig daglig læring og særlige kundskaber indenfor de områder, hvor den enkelte har sine styrkesider. Tilvejebringelse…

Palliativt arbejde i landdistrikter i Jinja Distrikt

Sundhed Uganda
Det overordnede mål vil være, at støtte Rays of Hope’s organisatoriske kapacitet. Konkrete mål Gennem samarbejde med danske organisationer at sende medicinsk udstyr til Rays of Hope I samarbejde med Rays of Hope at beskrive og udarbejde ansøgning om støtte til uddannelse af frivillige i landdistrekterne I samarbejde med Rays…

Hope – Frame, Voice, Report

Børn & unge Danmark
Problem og målgruppe Det er et EU-finansieret oplysningsprojekt administreret af CISU. Altså ikke et udviklingsprojekt i egentlig forstand. Den primære målgruppe skal være i Danmark. Sekundært i vore samarbejdslande. Projektet anvender konstruktiv kommunikation og vil tage udgangspunkt i vores udviklingsprojekts for dropout teenagere i Soroti. I Danmark er den primære…

Dorcas Care Foundation

Sundhed Ghana
Projektet går ud på at etablere en lokal hjemmepleje i Odumase Manya Krobo i Ghana. I første omgang basseret på frivillig indsats. Den frivillige indsats forventes at skulle administreres af en lokal kvindegruppe. Frivilliggruppen skal have en grunduddannelse i basal pepleje. Denne skal varetages af kvindegruppen. Der er etableret en…

Choya

Landsbyudvikling Gambia
Landsbyudvikling i Gambia Choya er en landsby i Gambia med omkring 300 indbyggerne. Befolkningen fik tidligere sit vand fra en enkelt gravet brønd med forurenet vand beliggende i nogen afstand fra landsbyen. I januar 2015 fik vi foretaget en boring til rent grundvand i 80 meter dybde med pumpe drevet…

Makula Foundation

Børn & unge Uganda
Mange områder i Kampala er meget fattige. Herunder også området omkring Kakembo Road, Makindye. Der er også mange forældreløse, som bor hos slægtninge. Det betyder at mange børn ikke har reel mulighed for undervisning. Makula Foundation er en privat organisation oprettet 2004. Non profit/NGO organisation. Makula Foundation er børnehjem for…

Bwereanyange

Uddannelse Tanzania
Det er da en selvfølge at alle kan læse og skrive – også kvinder! Eller er det? Piger (ca. 14-18 år gamle) i det område af Tanzania, hvor skolen ligger, har ingen værdi. I den offentlige skole går der tit op mod 200 elever i en klasse, og lærerne underviser…

Kubuneh – landsbyudviklingsprojekt i Gambia

Landsbyudvikling Gambia
Telefon: +45 6612 4443 mobil: +45 2175 7643 Landsbyen Kubuneh, ligger i den vestlige del af Gambia sydøst for lufthavnen. Landsbyen består af ca. 1200 personer, der hovedsagelig er afhængig af ’landbrug’. Der er ca 1,5 km til floden. Kort historie The Village Devellopment Committe (VDC) og alkalo (høvding) Haruna MS…

Landsbyudvikling i Kunkujang Mariama, Gambia

Landsbyudvikling Gambia
Første projekt var at bygge et kollegium til piger, som går på St. Francis Senior Secondary School, det lokale gymnasium. Kollegiet blev indviet i 2009, og der bor nu 25 piger. Vores samarbejdspartner var den katolske Presentation af Mary Sisters. På gymnasiet har vi hjulpet med at etablere computerlokale med…

Uddannelse af Masaipiger

Uddannelse Tanzania
Målgruppen for projektet har været de piger der ikke har passeret eksamen efter det der svarer til vores 9. kl. og 2. g. Hvis ikke pigerne går videre i uddannelse, har de ingen anden mulighed end at tage tilbage til deres landsby og blive giftet bort til en meget ældre…

Hospitalsudstyr JHCRC

Sundhed Nepal
Hospitalsudstyr til Janaki Health Care and Research Centre (JHCRC), Janakpur, Nepal. JHCRC er et velfungerende privat hospital med alment medicinske afdelinger og speciale i prænatale fødsler. Projektet har dels til formål at styrke hospitalet gennem donation af brugt, funktionsdygtigt udstyr indsamlet i Danmark, dels at sikre tilsagn om enten…

Advocacy to increase food security in the Sundarbans

Landbrug Indien
Dette er et nyt projekt i et område hvor traditionelt landbrug møder negative tendenser i produktionen forårsaget af manglende rådgivning og ringe fortalervirksomhed for deltagelse i regerings landbrugs programmer. De konkrete projektmål er organiseringen og kapacitetsopbygningen af landhusholdnings grupper således at de forbedre deres fødevare sikkerhed og bliver stærke…

Tailoring School i Budaka

Virksomhedsudvikling Uganda
Projektaktiviteterne startede i 2014 med en gruppe kvinder, som fik et års undervisning med afsluttende eksamen i syning og tilskæring. Det første år blev afsluttet i juni 2015, og pigerne fik tilbudt et lån til en symaskine. Dette lån blev afdraget i løbet af et år, således at der igen ville være en sum…

Kvinde Coops, Tamil Nadu

Kvinders rettigheder Indien
Projektets formål er at give kvinder, gift med småfiskere, en indkomst der kan forøge familiens samlede indkomst. Kvinderne har ingen eller lidt uddannelse og gennem projektforløbet får de styrket selvværd og forbedret liv. Projektets fulde navn er ”Advocacy and capacity building for poor women groups in fishing villages in Tamil…

Family Empowerment Project

Kvinders rettigheder Indien
Karunalaya Social Service Society er en almennyttig organisation, der specielt arbejder for kvinder og børn i slumområderne i den nordlige del af Chennai  i Sydindien.  Slumområderne ligger i nærheden af Chennai’s største havn, og beboere i slummen er primært arbejdsløse eller løsarbejdere, der ind i mellem arbejder i fiskeriet, på havnen…

Hjem for gamle i Nepal

Sundhed Nepal
Projektets formål/ overordnede mål er at skabe et værdigt liv for de ældre medborgere i Nepal, som ved hårdt arbejde har været medvirkende til at Nepal er i udviklingsproces. Projektets målgruppe er mennesker på hjem for ældre i Nepal samt ansatte og frivillige som skal varetage omsorgen for de ældre.

Send Afghan Children to School

Uddannelse Afghanistan
Baggrunden er, at et meget stort antal børn fra fattige familier i Afghanistan ikke går i skole. Forældrene skal selv betale skoleuniformer, bøger, skoletasker, hygiejneartikler, m.m., mens selve skolegangen er gratis. Hvis forældrene er døde eller ikke har de økonomiske ressourcer, får børnene ikke en grundskoleuddannelse. Konsekvensen er, at børnene bliver analfabeter uden mulighed…
Åben for nye deltagere Afdeling Midtjylland Afdeling Østdanmark
Vis projekt

Det grønne landbrugsbælte omkring byen Kankan Fase 2

Landsbyudvikling Guinea
Landsbyudvikling, Guinea. Fase 2 I projektets første fase er der etableret et partnerskab mellem SuG og kooperativet CAMD. Vi er nu ved at formulere anden fase. Det bliver en mere konkret fase og vil dreje sig om at styrke landbrugs-kooperativet CAMD som fællesskab for sine knap 1000…

Women at Risk

Kvinders rettigheder Uganda
Beskrivelse ”Women at Risk” består af p.t. 30 kvinder (kristne og muslimer). Desuden rummer gruppen 2 ældre mænd. Generelt er kvinderne under deres ægteskab blevet mishandlet, HVI smittet, blevet smidt ud af deres mand, eller efterladt i en ussel rønne efter deres mands død. Når manden dør, er det hans…

Reduction and empowerment of young female dropouts in Soroti District, Uganda

Kvinders rettigheder Uganda
Uddybning af projektets formål Long term objective To promote girl child retention in school and reduce the societal as well as human consequences of female dropouts in selected villages through goal-oriented programmes including character building and vocational training, so that the girls involved in the project may…

AAC for Children and Adult in North and South

Uddannelse Kenya
Formål og projektmål Opnå større indsigt og forståelse for metoden Alternativ Supplerende Kommunikation (ASK) på engelsk AAC. Skabe motivation for selvhjælpsgruppen Tunaweza i arbejdet med at påvirke myndigheder, politikere, arbejdsmarked samt forældre til personer med særlige behov. Projektet skal ses i sammenhæng med projektet AAC in Kenya 2 og skal…

Shamba, Farming and Ecotourism (SFE)

Landsbyudvikling Kenya
Shamba, Farming and Ecotourism (SFE) er en gruppe kenyanske småbønder i området mellem Mt. Kenya og Aberdares, som har dannet en forening – en registreret CBO – med det formål at øge medlemmernes indtægter gennem forbedring af dyrkningsmetoder og ”agrotourism” / bondegårdsferie. De er fattige bønder med små jordlodder, som…