» » » Seniors Without Borders

Udvikling uden grænser

Seniorer uden Grænser er en forening af mennesker, der efter et godt og aktivt arbejdsliv stiller netop deres erfaringer og færdigheder til rådighed for at at gøre en forskel for denne verdens mange fattige.

Vi tilbyder at hjælpe dig med at skabe rammerne for din indsats, ved at støtte dine ideer gennem praktisk hjælp fra andre af foreningens medlemmer og fundraising af de af vore medlemmer, der er gode til det.

Du tilbydes også at deltage aktivt i det arbejde som allerede er iværksat.

Der er altid brug for mange aktive hænder.

Hvis du selv har en god idé til et projekt, så kontakt os eller meld dig ind i din regionale afdeling.