» » » Seniors Without Borders

Udvikling uden grænser

Hvem er Seniorer uden Grænser - SuG?
SuG er en forening af seniorer, som via projekter og lokale aktiviteter arbejder frivilligt for at stoppe sult og fattigdom i verden. 

Fokus i indsatsen er hjælp til selvhjælp og bæredygtighed på alle niveauer - politisk, økonomisk og socialt, indenfor uddannelse, sundhed, miljø og produktion. 

SuG er en NGO, der bygger på civilsamfundets fundament, både i Nord og i Syd. SuG arbejder for at opbygge fællesskaber mellem borgere omkring fælles interesser, normer og værdier. 

Der er altid brug for mange aktive hænder. Hvis du selv har en god idé til et projekt, så kontakt os eller meld dig ind i din lokale afdeling.

Du tilbydes også at deltage aktivt i det arbejde som allerede er iværksat.
 
Der er altid brug for mange aktive hænder. Hvis du selv har en god idé til et projekt, så kontakt os eller meld dig ind i din lokale afdeling. Du tilbydes også at deltage aktivt i det arbejde som allerede er iværksat.
 
SuG-ambassadører bidrager gerne med foredrag og oplæg om SuG og foreningens arbejde. Kontakt SuG om et ambassadørbesøg.