Guide til fjernmonitorering
5. december 2020

CISU har i samarbejde med flere medlems- og puljeorganisationer udviklet en guide til fjernmonitorering. Guiden giver en række forslag og ideer til hvordan man kan afholde møder med sin partner med fokus på projektopstart og monitorering. Den indeholder både:
  • Refleksioner og overvejelser man skal have med når man arbejder med fjernmonitorering
  • Skridt for skridt guidance
  • Tips
  • Cases fra andre organisationer
Guiden er det første udgangspunkt for at komme i gang med mere monitorering på distancen. I løbet af foråret vil den blive videreudviklet med kapitler omkring partnerskabsstyrkelse og 3. parts monitorering.
I første omgang er guiden på engelsk så den kan deles med partnere, men vil i det nye år også komme op på dansk.
I er velkomne til at kontakte rådgiver Mette Kjærtinge (mek@cisu.dk) med henblik på spørgsmål til fjernmonitorering, gode erfaringer eller behov. Man kan også søge rådgivning hos en af rådgiverne.