Temamøde i Aarhus
1. februar 2024

Inspiration fra KenyaHelp

På temamøde i Kulturhus Bunkeren i Aarhus  den 29. januar fortalte Lilli Bach og Lukasz Chrystofiak fra foreningen KenyaHelp engageret og inspirerende om deres måde at hjælpe fattige på. KenyaHelp arbejder især med undervisning og uddannelse af forældreløse børn i 2 landsbyer – Nyandiwa og Godbura i det vestlige Kenya tæt ved Victoriasøen, men også med sundhedsfremme(hygiejne, toiletter, vand), landsbyudvikling og forsøg med nye afgrøder (skolehaver).
Oplægget gav grundlag for en diskussion bl.a. om hvordan uddannelsessystemet kan indrettes, så det ændres fra for meget terperi til mere selvstændig tænkning f.eks. med læringslegeplads, der giver grundlag for innovativ tænkning. Også manglen på teknisk uddannede f.eks. til at vedligeholde sponsoreret udstyr blev diskuteret.
Mange var interesserede i at høre om, hvordan KenyaHelp skaffer midler til projektet. De har f.eks. skaffet midler fra markeder, festivaller, genbrugssalg på FaceBook, skolesponsorater til udsatte børn og unge, mv. Genbrug Syd har hjulpet med at sende containere med skoleudstyr og andet.
Det gav anledning til en god debat, om det er bedst at sende færdige produkter til det Globale Syd eller sende penge, så de kan producere selv.

EN DEJLIG AFTEN. Tak til afdelingsledelsen i Afdeling Midt
Arrangementet er støttet af FO-Aarhus debatpulje

FO-Aarhus' logo

Læs meget mere om KenyaHelp på hjemmesiden: https://kenyahelp.dk/

KenyaHelp