Enhver, der tilslutter sig SuGs formål og overholder SuGs retningslinjer, kan optages som medlem.
Landsforeningen og afdelingerne, deres generalforsamlinger eller ledere kan ikke pålægge menige eller valgte medlemmer individuelle eller kollektive juridiske eller økonomiske forpligtelser udover kontingentbetalingen.

Der er plads til alle!

Eneste formelle krav er, at man er loyal ifølge SuGs vedtægter og aftalte indsatser.
Erfaringer viser, at der er flere forskellige medlemskategorier, som hver på deres måde yder en prisværdig indsats.

F.eks. kan nævnes:

  • Seniorer, der stiller sig til rådighed med faglige kvalifikationer (f.eks. håndværkere, landmænd, arkitekter, undervisere, designere..) og som er villige til at rejse ud i en periode for at bidrage med deres ekspertise.
  • Seniorer med tilsvarende kompetencer, som IKKE ønsker at rejse ud, men give rådgivning og stille netværk til rådighed.
  • Seniorer som gerne giver et nap med på andre områder her i landet f.eks. som ”vandbærere” til arrangementer etc.
  • Seniorer – eller andre som sympatiserer med SuG, uden at de forpligter sig til aktivitet. Lige fra at betale kontingent til donorer, der støtter med kontante ydelser.

Alle medlemmer udgør interessante ressourcer!

Seniorbegrebet

Ordet senior er poppet op i en bredere almindelighed. Der bliver flere og flere danskere, der har den energi og åndsfriskhed, som tidligere hørte til i yngre alderstrin. Tidligere var alderdom noget nær synonym med reducerede evner, førlighed, sygdom, nedslidning og skavanker.

Sådan er det ikke mere – for rigtig mange.

Der er respekt om seniorer – socialt, kulturelt, positionelt. En af de store udfordringer knytter sig til at agere i nye sammenhænge uden for det tidligere erhvervsmæssige eller organisatoriske hierarki – uden kompetence og herredømme over ressourcer og arbejdskraft. Det kræver en mental omstilling, så i den forstand kan vi sige, at Seniorer uden Grænser også har en mental dimension for hver enkelt.