Brilleforsyningen (BRIF)
Sundhed Danmark

Eye Camp i Nangeye

Formålet med BRIF er at forsyne fattige i den tredje verden med brugte og klargjorte enkeltstyrkebriller, der kan kompensere for nær- og langsynethed. Det skal ske gennem samarbejde med lokale fagpersoner, sundhedsklinikker eller øjenhospitaler, som får ansvaret for organisering, synstests og udlevering af briller. Det er desuden formålet at forsyne samarbejdspartnerne med optikerudstyr, ligesom vi gerne vil støtte, at fattige med øjensygdomme (f. eks infektioner og grå stær) bliver behandlet.

Den overordnede målgruppe er fattige befolkninger i områder, hvor SuG  har igangværende projekter. Målgruppen kan vi bl.a. nå gennem samarbejde med andre SuG-projekter, som enten fra projektets start eller undervejs i projektperioden kan se muligheder for brilleforsyning inden for deres område.
BRIFs aktiviteter er derfor:

  • at en arbejdsgruppe indsamler, fokusmåler og sorterer briller i Danmark
  • at en samarbejdspartner evt. tilknyttet et andet SuG-projekt organiserer en lokal ”eye-camp”
  • at en lokal optiker foretager synstests, udleverer briller til nær- og langsynede i målgruppen, giver øejndråber f.eks. mod infektion og henviser om nødvendigt til øjenklinik eller hospital

Samarbejdspartnere og finansiering: I Danmark donerer Louis Nielsen-kæden og forskellige optikere nyere og brugte briller mv. til SuG. Optikerskolen i Randers støtter BRIFs arbejdsgruppe lokaler, udstyr og rådgivning i at sortere, fokusmåle og kategorisere brillerne. Frellsen Kaffe A/S finansierede i 2017-18 lokale udgifter i Uganda, mv. Djurslands Y´s Men`s Club har i 2018 ydet økonomisk støtte til ”eye camps” i Uganda. Desuden har enkeltpersoner og optikerforretninger støttet med udstyr og donationer.
SuGs landekontor i Uganda koordinerer-projekterne i Uganda. I 2018 har vi forberedt samarbejde med Janaki Health Care and Research Centre (JHCRC), Janakpur, i Nepal og Senegal Voksenskole, Abene i Senegal. Desuden har vi kontakt med andre, mulige samarbejdspartnere. I 2019 har BRIF indledt samarbejde med Christian Rural Eyesight Promotion (CRESP) i Mt. Elgon området i Uganda.
De enkelte SuG-projekter hjælper med at organisere transport, logistik og synskonsultationer. I modtagerlandet medvirker en fagperson, som foretager synsundersøgelser, udleverer briller og screener for øjensygdomme. I 2017 har BRIF aflagt  monitoreringsbesøg i Uganda og efter lokale ønsker udvidet aktiviteterne til at omfatte støtte til øjenbehandling (oftest grå stær) samt udlån og donation af brugt udstyr til øjenklinikker. Udgifter til transport, organisering, aflønning, øjenbehandling og udstyr lokalt søges dækket ved projektmidler og donationer fra private fonde etc.
Donationer også private er meget velkomne på BRIFs konto i Merkur Bank 8401 – 1028374 eller MobilePay 933649.
Realiseringen af BRIF kræver frivillig arbejdskraft til håndteringen af brillerne i Danmark. Arbejdsgruppen af 10 frivillige, som håndterer brillerne i Randers, er åben for nye medlemmer.