CFOU – Child Friendly Organisation Uganda
Børn & unge Uganda

Den første september 2018 begyndte en ny fase af samarbejdet mellem CFOU og SuG, Region Midtjylland. Projektet har i otte år arbejdet med en helheds orienteret indsats der har forbedret levevilkårene for forældreløse børn og unge og børn og unge der lever med HIV/AIDS i ni ud af de treogfyrre landsbyer i området. Medborgerindsatsen omfatter tyve landsbyer.

Den Psykosociale metode det bærende element i projektet

I de første projektperioder har CFOU udviklet den psykosociale metode, og aktiviteterne har styrket deltagernes sociale og personlige kompetencer; de ældste har fået oplæring i syning, snedkerarbejde, reparation af sko, brug af computer og ikke mindst dyrkning af afgrøder der giver bedre udbytte er børnenes og deres familiers leveforhold forbedret i væsentlig grad.

Fortalerarbejde har sikret børn og unges rettigheder

CFOU har gennemført en omfattende fortalervirksomhed rettet mod de lokale politiske ledere, den lokale administration og landsbysamfundene som helhed har man sikret at børnenes og de unges rettigheder i et stort omfang respekteres. Det drejer sig især om stigmatisering, overgreb af fysisk og psykisk art, reducering af børnearbejde – området CFOU arbejder i, er kendetegnet ved at en stor virksomhed dyrker sukkerrør, hvor børn i stort omfang har arbejdet.

Gennem medindflydelse i beslutninger i projektet har børnene og de unge lært om demokrati, og det har blandt andet medført at en ung netop er blevet valgt som politisk leder i en landsby, en anden er valgt som suppleant, og en tredie som medlem af Sub County rådet.

Selvhjælpsgrupper og netværk

Både de unge og deres omsorgsgivere har dannet forskellige selvhjælpsgrupper, og der er etableret stærke netværk mellem de forskellige grupper.

Nogle unge har fået arbejde i større by og andre er begyndt på en uddannelse; de fleste bor fortsat i området og nogle lever af det håndværk de har lært i projektet, og andre af landbrug, som de også har lært i

Det er dette arbejde, der fremover skal udføres af frivillige og lederne i lokalsamfundet.

Hvordan rodfæstes aktiviteterne i lokalsamfundene

CFOU vil uddanne fyrre frivillige i psykosociale aktiviteter og basal rådgivning af børn og unge samt børns rettigheder; disse skal organisere og udføre arbejdet i samarbejde de lokale ledere, og CFOU skal støtte og rådgive de frivillige. Der vil fortsat blive ydet rådgivning i intensiv økologisk landbrugsdyrkning og bygning af energibesparende ovne af unge, der har lært det i de foregående projekter.

For yderligere at rodfæste aktiviteterne for de forældreløse børn og sikre deres rettigheder skal der oprettes børnerettighedsgrupper ved hver skole i området. Disse skal først og fremmest arbejder for at børnene inkluderes bedre i skolen og lokalsamfundet, men også lære dem om demokrati og medindflydelse på eget liv.

De lokale ledere og lokalsamfundene bakker op om projektet, og de har været involveret i processen med at designe indsatsen, og besluttet hvilke landsbyer der skal involveres de næste to år.