Child Friendly Organisation Uganda indsats for at forbedre livsvilkårene for forældreløse børn
Børn & unge Uganda

Child Friendly Organisation Uganda (CFOU) intervention 2021-2024

November 2021 begyndte sidste fase af partnerskabet mellem CFOU og Seniorer uden Grænser som begyndte i 2008.

Målet for de i alt fem projektperioder har været psyko-social støtte til forældreløse børn og unge samt børn og unge, der lever med HIV/AIDS i et landbrugs område – Busedde Sub County – 25 km fra Jinja by i Uganda. Når denne intervention er slut har projektet dækket hele Busedde Sub County, og godt 10 000 børn og unge, deres omsorgsgivere og mange hundrede lokale beboere har fået deres levevilkår forbedret.

Der er tre konkrete mål for denne indsats der omfatter 7000 sårbare børn og unge med særlig fokus forældreløse børn og unge, og børn og unge der lever med HIV.

Det ene mål er, at børnene og de unge har fået styrket og udviklet deres personlige og sociale og faglige kompetencer og fået deres levevilkår forbedret. På den måde har indsatsen været med til at løfte deres håb for en tilfredsstillende fremtid.

Det andet mål er at CFOU har uddannet 60 frivillige i psyko-socialt arbejde og andre 60 frivillige i børns rettigheder og fortalervirksomhed, og det skal være med til at sikre, at det psyko-sociale arbejde er forankret i hele Busedde Sub County, således at det kan fortsætte, når interventionen er slut.

Det tredje mål er, at CFOU har udviklet og beskrevet den psyko-sociale metode som de har anvendt gennem hele partnerskabet og udbredt den til andre områder af Uganda.

Men hvad er den psyko-sociale metode? Det er en metode, der anvendes af psykologer og socialarbejdere verden over i arbejdet med at styrke sårbare børn og unge og forbedre deres levevilkår; metoden har mange forskellige anvendelsesformer afhængig af den konkrete virkelighed og kontekst, som børnene og de unge lever under.  Den kan beskrives som dette hjul – det såkaldte psyko-sociale hjul:

CFOU har gennem årene udviklet og tilpasset modellen på det psykiske og sociale område ved at integrere fortalervirksomhed for børn, unges og kvinders rettigheder, og på miljø området bæredygtig økologisk dyrkning samt bygning af energi besparende ovne.

På det psykiske område ved at afholde aktiviteter for børnene og de unge, der styrker deres personlige kompetencer og potentialer. Det sker gennem fri og struktureret leg, sport, drama, historiefortælling, sociale sammenkomster, psykologisk rådgivning, individuelle og gruppesamtaler, familierådgivning og rådgivning af lokal samfundene. På den måde har man dækket områderne mental needs, emotional needs og physical needs i det psyko-sociale hjul, samt spiritual needs.

På det sociale område udvikling af bæredygtige dyrkningsmetoder, således at familierne har fået større udbytte af deres afgrøder og mulighed for at dyrke flere ernærings rigtige fødevarer til børnene og grønsager til salg og på den måde været med til at minimere fattigdom. Børnene har lært forskellige færdigheder – lave sæbe, reparere tøj, m.v. Unge har fået tilbud om at lære faglige færdigheder som syning, frisør, reparation af sko og brug af computer, og der har været afholdt kurser  i ”livsfærdigheder”, hvor de lærer om sikker sex, forebyggelse af graviditet, stof- og alkoholmisbrug, venskaber, planlægning af uddannelse og fremtid – det er områder som er vigtige for at kunne opnå et godt ungdoms- og voksenliv.

CFOU har fra starten lagt stor vægt på at samarbejde med de lokale politikere, skoler, sundhedsklinikker og lokal samfundene generelt, samt andre civilsamfundsorganisationer, politiet og relevante offentlige myndigheder.

Fremtiden. CFOU er blevet godkendt som NGO indenfor det sociale og sundhedsmæssige område, og det betyder at de skal arbejde i fem distrikter fremover, i modsætning til tidligere, hvor de kun havde tilladelse til at operere i Busedde Sub County. Det stiller store krav til CFOU om, at skaffe indtægter for deres virksomhed, og det vil ske ved, at man indgår faglige og økonomiske samarbejdsaftaler med andre civilsamfundsorganisationer, lokale og landsdækkende offentlige myndigheder.

Vi i SuG’s projektgruppe er glade for og stolte af at have bidraget til at forbedre levevilkårene for et så stort antal børn, unge, omsorgsgivere og lokalsamfund og derved løfte deres håb for tilfredsstillende fremtid. En undersøgelse af effekten af de tre første projektperioder viser, at CFOU’s psyko-sociale indsats er bæredygtig og med til at forbedre levevilkårene for de involverede børn og unge, og lokalsamfundet som helhed.

Det er SuG’s og CFOU’s intention at fortsætte partnerskabet, og det er noget man vil arbejde hårdt på at få på plads i denne interventionsperiode.