Cyclone Gaja
Nødhjælp Indien

Dette projekt er en 3 måneders intervention efter Cyclone Gaja, der ramte Tamil Nadu den 15. nov. 2018. I samme område arbejder vi med kvinde coops i projekt 416.

I alt blev 80.000 familier ramt hårdt på deres indtægtsgrundlag. Alle er småfiskere eller småbønder.

Cyclone Gaja medbragte en tidevandsbølge, der var højere end den der ramte det samme område i 2004 tzunamien. Saltvand oversvømmede marker og ødelagte afgrøderne. Fødevare lagre, fiskerbåde, net, udstyr, huse, tage mm. er ødelagt af blæst regn og saltvand.

Vi valgte at prøve at hjælpe, fordi det var vores kernegrupper (småfisker familierne), der var ramt mest. Det er dem, der er bosat tættest på kysten, og de fandt deres udstyr og både 3 kilometer inde i landet smadret mod husmure, trærødder osv.

Vi søgte CISU DERF Nødhjælpspuljen og har fået bevilget 199.826 kr. der skal bruges til:

  • Mad i 1 måned for 1500 familier
  • Sanitært udstyr til 1500 familier
  • Skoletasker, penalhus, notesbøger mm. til 500 mellemskolebørn.
Interventionen starter den 1.2.2019 og slutter den 1.5.2019.