Kubuneh – landsbyudviklingsprojekt i Gambia
Landsbyudvikling Gambia

Telefon: +45 6612 4443
mobil: +45 2175 7643

Landsbyen Kubuneh, ligger i den vestlige del af Gambia sydøst for lufthavnen. Landsbyen består af ca. 1200 personer, der hovedsagelig er afhængig af ’landbrug’. Der er ca 1,5 km til floden.

Kort historie

The Village Devellopment Committe (VDC) og alkalo (høvding) Haruna MS Tamba tog i begyndelsen af dette årti flere initiativer til at få gang i en landsbyudvikling. Først fik de opført en bygning til et sundhedscenter (lægehus). Ved hjælp af støtte fra en hollandsk og senere en engelsk organisation er det blevet videreudviklet og bemandet af to europæiske sygeplejersker.

Ligeledes gik de i gang med delvist for egne midler at opføre en 4-klasset nursery school, men pga. finansielle problemer nåede man ikke længere end grundmur i to meters højde.

Under et ferieophold i 2007 blev Per Mathiesen (PM) ved lokal kontakt interesseret i projektet og dets konkrete problemstilling. I marts 2008 vendte han derfortilbage sammen med en dansk murermester (Peter Atke (PA)) for bl.a. at vurdere præmisserne for et projekt. Da det udførte basisbyggeri var tilfredsstillende, og de efterfølgende beregninger for at færdiggøre byggeriet synes realistiske, udarbejdede PM en projektbeskrivelse til Seniorer uden Grænser.

Den nødvendige tilladelse for indsamling blev indhentet og bl.a. med støtte fra SuG foretog PA og PM endnu et besøg i november 2008.

Besøget havde to hovedformål. For det første checke materialer, priser, håndværkere og kvaliteten i arbejdet. For det andet at følge op på de første kontakter og afholde møder med alkalo, VDC og skoleleder. Dette skulle sikre den lokale forankring og give indblik i hverdagslivet i landsbyen og beboernes syn på udviklingen der.

Via avisartikler, blogspot, facebookgruppe og ansøgninger til diverse fonde lykkedes det at nå de nødvendige 100.000 d. Kr. til at igangsætte færdiggørelsen af byggeriet.

PM med Kent Kirk Kristiansen ved SuG stand i forbindelse med stor tildeling fra LEGO medarbejdernes jubilæumsfond. I oktober 2009 gik murerne, smede og tømrere i gang med færdiggørelsen efter de aftalte planer, og dokumentationen kom billedmæssigt via aftalt e-mail.

I november 2009 tog PM sammen med 7 sponsorer til Gambia for at besigtige byggeriet. Gruppen fik en storslået modtagelse først ved høvdingens bolig og siden, efter vandring gennem landsbyen, ved ’tingstedet’.

Her blev takketaler afløst af trommespil, sang med akkompagnement af rytmepinde og dans af kvinderne.
Efter dette vandrede vi hen for at besigtige skolebyggeri, nu med tag.

De sidste detaljer om færdiggørelsen blev aftalt, og i løbet af januar 2010 færdiggjordes byggeriet og første etape af projektet:
En færdigbygget 4-klasset nurseryschool var fuldført.

Sideløbende med afslutningen af byggeriet arbejdede en containergruppe med at lave ansøgning til Mellemfolkelig Samvirke (MS), registrere og forberede indsamling af skoleinventar fra skoler i Odense.
Den 15. april blev det hele pakket i container og pakkeholdet lukkede med tilfredshed containerdøren.

I starten af juni 2010 rejste tre (Elna, Anna og Per)fra koordineringsgruppen til Gambia for at være med til udpakningen og diskutere det videre forløb i projektet. Det blev til flere møder og til slut udarbejdede gruppen et papir med diverse problemstillinger til diskussion i lokalsamfundet. Papiret blev givet til såvel kvinderne som til VDC.

Styregruppen for Kubuneh projektet var i starten af januar på et 10 dages ophold i landsbyen. Sigtet med vort besøg var face to face at holde møde og diskutere med forskellige komitéer for de efterhånden mange delprojekter.

Vigtigst var dog mødet med VDC (Village Devellopment Committee). VDC er betydningsfuld og har overordnet ansvaret for at nedsætte og udpege medlemmer til alle delprojektkomitéer. Så alt, hvad vi kan tænke os at gennemføre, skal drøftes her. VDC har ikke været så aktiv de senest år, så den har derfor netop fornyet sig selv. Der er nu kommet en del unge med, der hat gennemført skoleuddannelse og kan læse og skrive.

For at illustrere hvorledes vi arbejder sammen med landsbyen, vil vi i kommende mails til Kubunehs Venner og på hjemmesiden fortælle om vore møder.

Inden vi gik i gang med møderne havde vi rådført os med høvdingen (alkaloen) og skoleleder Malick.

Skolebestyrelsen var med til vort første møde med VDC, da det største kommende projekt er bygning af en primary school. Den lange og særlig i regntiden meget dårlige vej til skole for de 8 til 11 årige børn er et stort problem i landsbyen, da de mindste så ikke altid kommer afsted.

Vi fik på mødet udpeget området, hvor den nye skole skal ligge og sikret at der var papir på ejerforholdet. VDC ønsker, at der gøres brug af lokale håndværkere til opførelse af skolen. Man er overbevist om, at have kvalificerede personer til opgaven og henviser til det fine resultat med hegnet til haven og bygning af et bageri. Som ved opførelse af disse er man også indstillet på at landsbyen bidrager med en del af arbejdet som communitywork. Efterfølgende havde vi samtaler med lokal murer om kvaliteten og den praktiske udførelse. VDC og skolebestyrelsen skal i forening være ansvarlige for byggeriet.

I 2015 gik byggeriet i gang med lokal arbejdskraft.  Alle mursten og beton blev blandet i 2 trillebøre og landsbyens mænd formede sten i weekends. Glæden var stor, da vi i november 2016 kunne overdrage den nye Lower Basic School (1. – 6. klasse) til landsbyen.

Der er nu over 600 elever i de 2 skoler og vi er begyndt indsamlingen til sidste fase: En 3 klasset bygning til Upper Basic School (7. – 9. klasse), således at landsbyen har hele grundforløbet.

Sideløbende med skolebyggeri etc. har vi også fokuseret på at fremme indtægtsgrundlaget i landsbyen. Vi har således også en skolehave, 2 indhegnede haver på hver 1 ha og en markedsbygning. I et skillcenter en systue samt en internetcafé med undervisningslokale til it-undervisning.