Kubuneh – landsbyudviklingsprojekt i Gambia
Landsbyudvikling Gambia

mobil: +45 2175 7643    *****

Projektet har udviklet sig fra et projekt til færdiggørelse af en nurseryschool til et landsbyudviklingsprojekt.

Har nu 3 skolebygninger, skolehave, netcafé, systue, markedsbygning og 2 communityhaver mv.    *****     

Landsbyen Kubuneh, ligger i den vestlige del af Gambia sydøst for lufthavnen. Landsbyen består af ca. 1600 personer, der hovedsagelig er afhængig af ’landbrug’. Der er ca 1,5 km til floden ( en biflod til Gambiafloden ).

Fra ferietur til skole- og landsbyudviklingssprojekt.

I 2007 kom pensioneret skoleleder Per Mathiesen under sin ferietur til Gambia forbi et påbegyndt skolebyggeri i Kubuneh. Han erfarede, at landsbyen havde påbegyndt byggeriet af en 4-klasset nursery School. Pengene havde desværre ikke rakt til mere end grundmur i ca. 2 meters højde.

Per Mathiesen tog så året efter tilbage til landsbyen sammen med murermester Peter Atke for at vurdere, om der kunne bygges videre på det påbegyndte. Da dette var tilfældet, lykkedes det at skaffe midler fra fonde og private til færdiggørelse af byggeriet.

Lokal forankring blev sikret via møder med alkalo (høvding ), VDC (Village Devellopment Commite ) og skoleleder Malick

Opbygning af skole

I 2009 kunne arbejdet gå i gang, og i november tog Per Mathiesen med en gruppe sponsorer på besigtigelses besøg. Disse personer dannede i samarbejde med Per Mathiesen en styregruppe til at arbejde videre med den fortsatte udvikling i landsbyen.

Brugt skolemateriel blev indsamlet og sendt derned i container.

Novenber 2010 blev skolen indviet under stor festivitas.

Undervisningsmateriale er udarbejdet i Danmark, og via danske lærere og praktikanter er der givet undervisning i brugen af dette. Endvidere er der sørget for uddannelse og efteruddannelse af lærerne.

I 2016 blev byggeriet af en Lower Basic School (1. til 6. klasse ) færdiggjort og overdraget til til landsbyen. De to skoler havde da tilsammen ca. 600 elever.

Byggeriet af endnu en skolebygning til Upper Basic School (7. til 9. klasse ) blev påbegyndt i januar 2020 og stod klar i september. Hermed er landsbyens store ønske om at have hele grundforløbet lokalt opfyldt.

Med disse 3 skoler etableret er det aftalt, at staten vil stå for lønudgifter til alle lærerne samt udgifter til bøger mv. Vi har dog påtaget os udgiften til opgradering af vore nurseryschool lærere til primaryschool lærere. Det tager 3 år, hvorefter vi kan sige, at vi skolemæssigt er kommet tæt på vort mål: Hjælp til selvhjælp.

Landsbyudvikling

Ved gentagne besøg i Kubuneh har der været samtaler med diverse personer i landsbyen, herunder flere med kvinderne. Der har været fokus på ønsker og behov og på mulighederne for øget indtjening til landsbyen. Ud fra disse samtaler er der udarbejdet flere projekter.

En vandtank er opsat, så børnene kan få rent drikkevand.

Skolen er blevet forsynet med toiletter.

Der er opsat solceller, så der er lys på skolen og el til opladning af mobiltelefoner og de computere og lap-tops, der er sendt derned. Ligeledes er der indrettet en internetcafe.

Børnene er nu via madordning sikret et måltid mad om dagen.

Der er etableret computerundervisning og netcafé. En forbedret internetforbindelse via egen mast er ved at blive etableret.

Et påbegyndt markedsbyggeri er færdiggjort.

En systue er etableret, en skrædder er ansat og uddanner unge. Centret kører med selvstændig økonomi.

2 kvinder er oplært i sæbeproduktion.

4 både er indkøbt til de kvinder der samler østers. De klarer selv økonomien fremover.

Etablering af haver til dyrkning af grønsager.

Et vigtigt initiativ, til at skaffe landsbyen indtægter, har været etablering af et indhegnet areal til dyrkning af finere grønsager til markeder. 6 kvinder og 2 mænd har værer til uddannelse i dette. Senest har haven fået etableret et solcellesystem, så vandet pumpes op i vandbassiner, hvor kvinderne nu henter vand. Et forsøg med drypvanding er netop sat i gang og et borehul etableret.

I en lignende have i den vestlige del af landsbyen er et tilsvarende energisystem netop opsat.

Se også projektets hjemmeside: Kubuneh,dansk skole-og landsbyudviklingsprojekt (kubuneh-gambia.dk)

Se de seneste Nyhedsbreve fra 2023 :

http://seniorerudengraenser.dk/wp-content/uploads/2024/01/KV-brev-maj-23.pdf

http://seniorerudengraenser.dk/wp-content/uploads/2024/01/KV-brev-sept.-23b.pdf