Mutasa District Community Development Project II
Landbrug Landsbyudvikling Zimbabwe

20200915_First Quarter Report CISU II Mutasa Community Development Project Sept 2020 Projektet er en videreudvikling af et CISU-støttet projekt, der blev færdiggjort ved udgangen af 2017. Partneren i Zimbabwe er Nhaka Afrikan Worldview Trust (NAWT), som også var én af tre zimbabwiske partnere i det tidligere projekt.

Projektet sigter på at gøre bønderne i området mere modstandsdygtige i forhold til klimaforandringer, tørke og ekstreme vejrforhold. Dette gøres gennem organisering af bønderne i Nhaka Organic Farmers Association, introduktion af tørkeresistente afgrøder, forbedrede økologiske dyrkningsmetoder, vandhøst og vandforvaltning, forbedret efter-høst håndtering og markedsføring af afgrøder. Tillige installeres solenergi på Sekwe Rural Resource Centre – som blev bygget i det forrige projekt – i den hensigt at gøre centret til et centralt omdrejningspunkt for udviklingen i området med internet, mulighed for møder, indkomstskabende aktiviteter, undervisningsaktiviteter og sociale aktiviteter i aftentimerne.

Projektet er blevet til i et snævert samarbejde imellem NAWT og projektgruppen i Seniorer uden Grænser.

Projektet har fået en bevilling fra CISU i juni måned på dkr. 499.234 og projektet er startet 1. juli 2020.

August 2020

Aktiviteterne er kommet godt i gang. Der er installeret solpaneler i Sekwe Rural Ressource Centre. Organisering af farmer units er gået i gang, Training of Trainers i Crop Production er startet. Materialer til konstruktion af vandreservoir er indkøbt og teoretisk undervisning i vandhøst er startet.

Der skal i alle aktiviteter tages hensyn til Covid-19, og  der undervises i håndhygiejne, social distance og brug af mundbind – der må improviseres med mundbind.

Læs mere her:

20200802_JMC Udate_Green energy_solar power

20200802_JMC Update_Crop Production

20200915_First Quarter Report CISU II Mutasa Community Development Project Sept 2020

20201101_Update 3 Focusing on Cascade Training and Crop Production

Styregruppen omkring Sekwe Rural Resource Centre