Mutasa District Community Development Project II
Landbrug Landsbyudvikling Zimbabwe

Styregruppen omkring Sekwe Rural Resource Centre

Projektet er en videreudvikling af et CISU-støttet projekt, der blev færdiggjort ved udgangen af 2017. Partneren i Zimbabwe er Nhaka Afrikan Worldview Trust (NAWT), som også var én af tre zimbabwiske partnere i det tidligere projekt.

Projektet sigter på at gøre bønderne i området mere modstandsdygtige i forhold til klimaforandringer, tørke og ekstreme vejrforhold. Dette gøres gennem organisering af bønderne i Nhaka Organic Farmers Association, introduktion af tørkeresistente afgrøder, forbedrede økologiske dyrkningsmetoder, vandhøst og vandforvaltning, forbedret efter-høst håndtering og markedsføring af afgrøder. Tillige installeres solenergi på Sekwe Rural Resource Centre – som blev bygget i det forrige projekt – i den hensigt at gøre centret til et centralt omdrejningspunkt for udviklingen i området med internet, mulighed for møder, indkomstskabende aktiviteter, undervisningsaktiviteter og sociale aktiviteter i aftentimerne.

Projektet er blevet til i et snævert samarbejde imellem NAWT og projektgruppen i Seniorer uden Grænser.

Projektet er langt i processen med at søge finansiering fra CISU.

Styregruppen omkring Sekwe Rural Resource Centre