Send Afghan Children to School
Uddannelse Afghanistan

Baggrunden er, at et meget stort antal børn fra fattige familier i Afghanistan ikke går i skole. Forældrene skal selv betale skoleuniformer, bøger, skoletasker, hygiejneartikler, m.m., mens selve skolegangen er gratis. Hvis forældrene er døde eller ikke har de økonomiske ressourcer, får børnene ikke en grundskoleuddannelse. Konsekvensen er, at børnene bliver analfabeter uden mulighed for en relevant uddannelse. Initiativet er taget af en afghansk familie, som siden 2013 har boet i Østjylland. På grund af trusler og forfølgelse fra Taleban har opholdstilladelse i Danmark. Familien har erfaring med at yde denne form for støtte til skolegang i Afghanistan.

SACS målgruppe er drenge og piger i alderen 6 – 12 år bosat i Herat, som er beliggende i den vestlige del af Afghanistan. Byen er landets 3. største med et indbyggertal på ca. 350.000. SACS vision er gennem uddannelse at give målgruppen langt større mening og indhold i hverdagen, samt skabe respekt for etnisk og religiøs mangfoldighed, som kan bidrage til at skabe fred, tolerance og forståelse og dermed samlet set mere tryghed og sikkerhed.

SACS formål er at skaffe de nødvendige ressourcer, således at et antal drenge og piger får mulighed for at gå i grundskole. De indsamlede midler anvendes til indkøb af nødvendige skoleuniformer, bøger, skoletasker, hygiejneartikler m.v., som kræves for at børnene kan komme i skole. Det langsigtede formål er at skabe mulighed for, at et større antal børn kan sendes i skole og modtage undervisning i et fuldt skoleforløb.

SACS bygger på en indsats både fra Afghanistan og Danmark. Frivillige kontaktpersoner i Herat, Afghanistan har til opgave at opsøge relevante familier, lave aftaler om skolegang, indkøbe det nødvendige, supervisere skolegangen og levere ønsket dokumentation. Den foreløbige erfaring er, at dækning af et enkelte barns nødvendige udstyr i et skoleår beløber sig til ca. 800 kr. Bortset fra bankgebyrer går alle donorbeløb direkte til indkøb til børnene.

Arbejdsgruppen i Danmark har til opgave at skaffe midler og ønsket dokumentation, samt varetage kontakten til sponsorerne. På længere sigt søges SACS udvidet til et storskalaprojekt, hvor det forhåbentlig vil være muligt at skaffe langt større donationer fra fonde mv. og privatpersoner. I Afghanistan er det altså en række frivillige, som indkøber det nødvendige udstyr til det enkelte barn. Forældrene modtager ikke penge eller får ansvar for indkøb af udstyr. De frivillige i Afghanistan afrapporterer til SACS og dermed bidragyderne både i forhold til økonomi og børnenes skolegang. De frivillige i Afghanistan og Danmark arbejder gratis. Samarbejdet med de frivillige i Afghanistan er i hidtil gået fint, og arbejdsgruppen i Danmark har fået fotohilsener samt den ønskede dokumentation for afholdte udgifter og børnene skolegang. I en situation, hvor det ikke er muligt at besøge Herat, er det helt afgørende at have en organisation, der sikrer sponsorerne dokumentation for, at deres bidrag fuldt ud går til formålet.

Bidrag til SACS kommer fra privatpersoner i vores netværk. I 2018 har Randers Y Men’s Club desuden ydet støtte. Vi er således en lille gruppe sponsorer, som i 2018 har sendt 20 børn – piger og drenge – i skole i et år. I 2019 øges antallet til 25 børn. Alle vore sponsorbørn skal gennemføre et helt grundskoleforløb! Vi ønsker derfor om muligt tilsagn fra flere sponsorer om at støtte de næste år, ligesom vi i fælleskab vil øge antallet af SACS-børn i fremtiden.

Er du interesseret i at vide mere og måske bidrage til SACS? Så kontakt os nu, få tilsendt vores nyhedsbreve og overvej at blive sponsor ved at indbetale et beløb til Seniorer Uden Grænsers SACS-konto i Merkur Bank regnr. 8401 kontonr. 1281619.