Send Afghan Children to School
Uddannelse Afghanistan

 

Send Afghan Children to School (SACS)

Uddannelse Afghanistan

SACS støtter skolegang for børn fra fattige og splittede familier i Herat, Afghanistan. I skoleåret 2015 startede vi med 5 piger og drenge, og siden er det langsomt vokset til 25 børn i 2019. Initiativet er taget af en afghansk familie, som kom til Danmark efter flugt fra Taleban i 2013. Familien har erfaringer med at yde denne form for støtte og har et godt netværk af frivillige i Herat. Sponsorgruppen ønskes udvidet! Vi vil udvide antallet af børn og sikre hele deres grundskoleforløb bl.a. ved at søge økonomisk støtte fra privatpersoner, fonde m.v.

Baggrunden er, at et meget stort antal børn fra fattige familier i Afghanistan ikke går i skole. Forældrene skal selv betale skoleuniformer, bøger, skoletasker, hygiejneartikler, m.m., mens selve skolegangen er gratis. Hvis forældrene er døde eller ikke har de økonomiske ressourcer, får børnene ikke en grundskoleuddannelse. Konsekvensen er, at børnene bliver analfabeter uden mulighed for en relevant uddannelse. Initiativet er taget af en afghansk familie, som siden 2013 har boet i Østjylland.

SACS målgruppe er drenge og piger i alderen 6 – 12 år bosat i Herat, som er beliggende i den vestlige del af Afghanistan. Byen er landets 3. største med et indbyggertal på ca. 350.000. SACS vision er gennem uddannelse at give målgruppen langt større mening og indhold i hverdagen, samt skabe respekt for etnisk og religiøs mangfoldighed. Dette kan bidrage til at skabe fred, tolerance og forståelse og dermed samlet set mere sikkerhed, tryghed og tro på fremtiden.

SACS formål er at skaffe de nødvendige ressourcer til, at et antal drenge og piger får mulighed for at gå i grundskole. De indsamlede midler anvendes til indkøb af nødvendige skoleuniformer, bøger, skoletasker, hygiejneartikler m.v., som kræves for at børnene kan gå i skole. Det langsigtede formål er at skabe mulighed for, at et større antal børn kan sendes i skole og modtage undervisning i et fuldt skoleforløb.

SACS bygger på en indsats både fra Afghanistan og Danmark. Frivillige kontaktpersoner i Herat, Afghanistan har til opgave at opsøge relevante familier, lave aftaler om skolegang, indkøbe det nødvendige, supervisere skolegangen og levere ønsket dokumentation. Den foreløbige erfaring er, at dækning af et enkelte barns nødvendige udstyr i et skoleår beløber sig til ca. 500 kr. Bortset fra bankgebyrer går alle donorbeløb direkte til indkøb til børnene.

Arbejdsgruppen i Danmark har til opgave at skaffe midler og ønsket dokumentation, samt varetage kontakten til sponsorerne. På længere sigt søges SACS udvidet til en langt større indsats, hvor det forhåbentlig vil være muligt at skaffe større donationer fra privatpersoner, fonde mv. I Afghanistan er det altså en række frivillige, som indkøber det nødvendige udstyr til det enkelte barn. Forældrene modtager ikke penge eller får ansvar for indkøb af udstyr. De frivillige i Afghanistan afrapporterer til SACS, som informerer bidragyderne både i forhold til økonomi og børnenes skolegang. De frivillige i Afghanistan og Danmark arbejder gratis. Samarbejdet med de frivillige i Afghanistan går fint, og arbejdsgruppen i Danmark får fotohilsener samt den ønskede dokumentation for afholdte udgifter og børnene skolegang. I en situation, hvor det ikke er muligt at besøge Herat, er det helt afgørende at have en organisation, der sikrer sponsorerne dokumentation for, at deres bidrag fuldt ud går til formålet.

Bidrag til SACS kommer fra privatpersoner i vores netværk. I 2019 har Randers Y Men’s Club og Soroptimisterne i Randers ydet støtte. Sponsorerne har i 2019 har sendt 25 børn – piger og drenge – i skole. I 2020 øges antallet yderligere. Alle vore sponsorbørn skal sikres et helt grundskoleforløb! Vi ønsker derfor om muligt tilsagn fra flere sponsorer om at støtte de næste år, ligesom vi i fælleskab vil øge antallet af SACS-børn i fremtiden.

Er du interesseret i at vide mere og måske bidrage til SACS? Så kontakt os nu, få tilsendt vores nyhedsbreve og overvej at blive sponsor ved at henvende dig til den projektansvarlige Bent Fenger Jensen.