Senegal Voksenskole
Skole Senegal

Fiskerbyen Abene ligger i Casamance-regionen i den fattigste del af Senegal. Mange voksne har ikke gået i skole og mangler færdigheder inden for læsning, skrivning, regning, fransk og engelsk. Uden disse færdigheder, er det svært at øge sine jobmuligheder og egentlig selvforsørgelse. Derved bliver en strabadserende tur til Europa en udbredt drøm.
Derudover er det svært at være en aktiv del af civilsamfundet i Senegal, da officielle dokumenter er på fransk. Det gør det svært at kende sine rettigheder men også muligheder og forpligtigelser.
Senegal Voksenskoles vision er at hjælpe flest mulige voksne med uddannelse, så de kan skabe en egen fremtid i landet. Skolen vil på den måde være med til at nedsætte antallet af ofre i bådulykker på flugten til Europa.
Foreningens formål er at støtte op om etablering af skoler og uddannelse af skolen i Senegal. Det videre formål er at lære de studerende at læse, skrive, regne og kommunikere på fransk og engelsk. Dette skal øge deres jobmuligheder og selvforsørgelse blandt andet inden for turisme, håndværk og kommunikation.
Nelson Mandela School tilbyder dagligt undervisning i fransk og engelsk på to niveauer. Skolens daglige lærere er lokale. Det er vores erfaring at ved at give en person en indtægt, brødfødes mange. Derudover afholdes workshops og yderligere undervisning, når skolen har besøg af studerende eller frivillige fra Danmark. Eksempler på workshops: maling, smykkefremstilling, strikkning, spansk, tysk.
Nelson Mandela School har eksisteret siden 2012. Det betyder, at vi nu har gjort vores første erfaringer med at drive skole og er klar til at solidere os.
Læs mere om os på vores hjemmeside www.senegalvoksenskole.dk
Donationer er altid velkomne.
Light over Senegal: 
Vi ønsker at etablere et projekt tilknyttet skolen, hvor senegalesere i samarbejde med Nordic Folkecenter for Renewable Energy uddannes til at installere solceller. Formålet er udover at etablere miljøvenlig og billig belysning, at skaffe arbejdspladser til lokalsamfundet. Vi håber at overskuddet fra dette projekt vil kunne sikre skolens drift i årene fremover.  Vi efterlyser derfor medlemmer til en projektgruppe, der vil tage ansvar for Light over Senegal.
Vi søger derudover kræfter, der kan hjælpe med at søge fonde.
Med venlig hilsen
Marie Mølstrand og Birte Juel Sandberg, Senegal voksenskole