Styrkelse af kvinder i Choya, Gambia
Kvinders rettigheder Gambia

Venter på undervisning

Samarbejdspartner:

Kvindegruppen Cheèh Association, bosiddende i Choya området hvor SuG arbejder med undervisningsprojektet der er 12 personer i bestyrelsen. Hvoraf der er 11 kvinder og 1 mand, som er sekretær.

Målgruppe:

Kvinder over 18 år. I området Niamina West i Gambia ligger et lille landområde bestående af 4 landsbyer: Choya, Madina Wollum, Sare Bakery og Sarra Sambal. I de 4 landsbyer bor ca. 750 personer, hvoraf ca. 80 kvinder hører til målgruppen. Hvis det er muligt, starter der 100 kvinder med undervisning fra 1. april 2024, i et nærliggende distrikt.

Projektmål:

Målet er at styrke kvindernes kompetencer og empowerment, og derved give dem muligheder for at tage hånd om deres eget liv, at kunne optimere deres landbrug og havebrug med henblik på salg af afgrøder. For at dette kan lykkes, er det vigtigt, at kvinderne lærer at læse, skrive og regne. Undervisningen skal tage udgangspunkt i stammesproget fula med henblik på at lære at kommunikere på landets officielle sprog, engelsk.

Projektaktiviteter:

Fra 1. december 2023 fik vi en aftale med kvindeorganisation Cheèh, om at de fremover er vores nye partner. Vores mål har været fra første dag at en fælles kvindeorganisation på tværs af de 4 landsbyer ville fremme udviklingen i landsbyerne både med de aktiviteter, der sættes i gang og i at styrke samarbejdet på tværs af befolkningen. Vi har samtidig haft et ønske om, at denne organisation kunne kapacitetsopbygges så organisationen kunne blive vores partner.

Vi har været så heldige, at skolelederen har arbejdet for Action Aid hvor de rådgiver og hjælper med kapacitetsopbygning af organisationer. Skolelederen påtog sig sammen med en lærer at kapacitetsopbygge den nye kvinde- organisation, de har nu været under oplæring i et par år og lært lidt om, hvordan en bestyrelse fungerer med valg, møder, referatskrivning, beslutninger osv. og i at håndtere og tage ansvar for de aftaler man påtager sig som organisation – de (agreement) aftaler partneren har med SuG, og de aktiviteter der synes, som behov,  i forhold til udviklingen i landsbyerne.

Efter flere tiltag og kursus hos CISU ansøgte vi om en bevilling, til kapacitetsudvikling af vores partner. I januar 2022 fik vi bevilget vores ansøgning, som indeholdt disse hovedpunkter:

  • Undervisning af kvinder og mænd
  • Kapacitetsopbygning af ny kvindeorganisationen i de fire landsbyer
  • Opbygning af kvinder i selvhjælpsgrupper i landsbyerne.
  • Udbygning af undervisningen, som i mellemtiden var på 75 kvinder
  • Undervisning af 19 mænd
  • Ansættelse af sygeplejerske i 3×3 timer hver måned

Undervisningen fortsætter som planlagt, vi søgte om lærebøger ved CISU. Lærerne siger, det har været til stor hjælp med bøger for at komme videre i stedet for tavlelæring.

Under vores sidste besøg oplevede vi at kvinderne begyndte at tale lidt engelsk til os, det var en glæde for os.

Kvinderne var meget glade for den organisation der er kommet op at stå. De kan samarbejde på tværs af landsbyerne. Med aktiviteter som blandt andet skole-rengøring, sæbeproduktion, og udvidet markerne til risdyrkning og nu forsøger de at samle ind til gadebelysning.

Sygeplejersken har været en stor succes. Hun underviser i hygiejne og infektionssygdomme, familieplanlægning og børnesygdomme.

Fra september 2023 har vi fra donorer fået tre unge mænd ind på et nyt etableret Skill center – hvor de bliver uddannet i tømrerfaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev december 2023: Choya rejsebrev dec 23