Fundraisingudvalget (FRU)

Formål

Fundraisingudvalget (FRU) er et arbejdende udvalg under SUG, der har til opgave at undersøge ny måder at skaffe midler til SUGs projekter, som indtil nu primært er blevet finansieret gennem ansøgninger til CISU (Civilsamfund i Udvikling). Det skal ses som et supplement til finansiering fra CISU.

Strategi

Udvalget skal undersøge, hvilke potentielle donorer der findes, der kan have en interesse i at støtte eller finansiere projekter i udviklingslande. I første omgang fokuseres der på to hovedområder:

  • Finansiering via fonde.

Der skal undersøges, hvilke fonde der har indbygget i deres formål at støtte bistandsprojekter. Her er onlinedatabasen ’Fonde.dk’ et godt redskab som Danmarks største fundraisingdatabase med mere end 15.000 fonde, legater og puljer som løbende opdateres.

FRUs opgave er at opbygge viden om databasen og kendskab til søgemuligheder i den. Selve søgningen efter fonde til de enkelte SuG-projekter skal udføres af projekternes medlemmer, men FRU kan være behjælpelig med erfaringer, råd og vejledning om selve værktøjet.

Det er udvalgets opgave at opbygge viden om mulige udenlandske fonde, der kan være relevante at søge f.ex i EU, Norden m.fl.

  • Finansiering via private virksomheder

Det er i de senere år blevet stadig mere vigtigt for virksomheder at fremstå som ’socialt ansvarlige’ (Corporate Social Responsibility). Det kan de bla. gøre gennem at inkludere FNs Verdensmål i deres virksomheds formål og strategi, og en måde at realisere det på kan være gennem at engagere sig i projekter i udviklingslande. Her vil virksomheder kunne indgå i et projektsamarbejde med SUG i udviklingslande, hvor virksomheden arbejder.

Der kan laves forskellige former for samarbejde. SUG kan fx indgå i et samarbejde omkring gennemførelsen af projekter, som finansieres af virksomheden, men SUG kan også agere som sparringspartner omkring idéudvikling og projekt design. I den forbindelse har FRU kontaktet Dansk Industri for at få en oversigt over virksomheder, der opererer i udviklingslande.

Tidligere donorer

Derudover vil FRU indsamle viden om, hvilke fonde og virksomheder der tidligere har doneret midler til SUG- projekter. Der vil blive lavet en oversigt, der løbende bliver opdateret.

Udvalgets medlemmer

Formand Afdeling Øst
Carsten Ringgive

Erna Møller

Medlem Afdeling Midt
Erna Møller

Hans Jørgen Nielsen

Medlem Afdeling Midt
Hans Jørgen Nielsen

Medlem Afdeling Midt
Birgitte Brauer

Kjeld Lanng

Medlem Afdeling Nord
Kjeld Lanng

Medlem Afdeling syd
Bjarne Christensen

Medlem Afdeling Nord
Mona Lisa Jonassen