Kommunikationsudvalget

Udvalgets sammensætning og arbejde

Kommunikationsudvalget består af SuG’s webmaster og bestyrelsens næstformand, som er fødte medlemmer og yderligere 5-7 medlemmer, som udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra afdelingsledelser og kommunikationsudvalget. Det tilstræbes, at udvalget består af medlemmer fra alle afdelinger i SuG. Udvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand. Ved udvælgelsen lægges der vægt på såvel interesse som kompetencer indenfor kommunikationsområdet. Der er behov for både tekniske og formidlingsmæssige kompetencer i udvalget.

Udvalget mødes 4 – 6 gange om året, nogle af møderne afholdes som on-line møder. Udvalget er rådgivende for foreningens forskellige aktiviteter og medlemmer. Udvalget refererer til bestyrelsen, og dets forslag og anbefalinger forelægges til godkendelse inden ikrafttræden/implementering.

Kendskabet til udvalgets arbejde og anbefalinger sker bl. a. ved, at referater af udvalgets møder sendes til

  • landsbestyrelsens medlemmer
  • afdelingsledelserne
  • medlemmerne af SuG’s landsdækkende udvalg
  • uploades på foreningens hjemmeside.

Hvis du er medlem, kan du på de interne sider (Mit SuG) læse meget mere om strategi og handlingsplan.

Udvalgets medlemmer

Torsten Malmdorf

Næstformand i Landsbestyrelsen
Torsten Malmdorf

Per Søvsø Hansen

Webmaster, redaktør af SuG Update, Nyhedsbrev og FaceBook
Per Søvsø Hansen

Holger Jacobsen

Afdeling Syd
Holger Jacobsen

Afdeling Midt
Mette Rostgaard Evald

Afdeling Midt, YouTube, Podcast, Nyhedsbrev
Søren Abildgren