Projektudvalget

Udvalgets sammensætning og arbejde

Udvalgets består af 5-7 medlemmer, som udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra afdelingsledelserne eller fra Projektudvalget. Der lægges vægt på faglige kompetencer med projektledelse af udviklingsprojekter i SYD.

Udvalget vælger sin formand blandt udvalgets medlemmer. Udvalget mødes efter behov.

Udvalget er rådgivende for afdelingsledelser, projektgrupper, medlemmer samt bestyrelsen. Kendskab til udvalgets arbejde og anbefalinger sikres ved distribution af udvalgets mødereferater og vejledninger til:

  • bestyrelsens medlemmer
  • afdelingsledelserne
  • medlemmerne af SuG’s landsdækkende udvalg

Udvalget refererer til bestyrelsen og dets anbefalinger forelægges denne til godkendelse inden ikrafttræden/implementering.

Hvis du er medlem, kan du på de interne sider (Mit SuG) læse meget mere om strategi, mv.

Udvalgets medlemmer

Lars Mønsted

Formand
Lars Mønsted

Medlem
Karsten Schleiss

Medlem
Max Schrøder

Medlem
Peder Nørfelt Lund

Poul Krøijer

Medlem
Poul Krøijer

Lorens P. Sibbesen

Medlem
Lorens P. Sibbesen

Kjeld Lanng

Medlem
Kjeld Lanng

Medlem