Henrik Heinze

Tilknyttede projekter

Sama

Børn & unge Nepal
Drivhus projekt Vores tredje projekt i landsbyen SamaGaun er et drivhus projekt. Der er i vinterens løb i Kathmandu indkøbt hårdt plastmateriale til drivhusenes tage samt forskellige slags frø. På æselryg er materialerne blevet transporteret op i bjergene til landsbyen så alt var klart da sneen smeltede. Lige…

Hope in Life, Kenya, Citizen Participation intervention – 2019-2021

Børn & unge Danmark
Målgruppe Børn, unge og unge enlige mødre med store udfordringer, der har medført eller disponerer dem for hiv-infektion. Udfordringerne spænder fra høj arbejdsløshed, fare for ny HIV-infektion, kønsbaseret vold, stigmatisering, diskrimination, unge enlige mødres utilstrækkelige viden om børneopdragelse, børnemisbrug og med manglende opfyldelse af grundlæggende behov I det hele taget.