Projektet tager udgangspunkt i en lille landsby Nsupu, Meru District i det nordlige Tanzania.

Projektet er bygget op omkring driften og udviklingen af en NGO Nursery School Best Generation ()BG) – samt Child Sponsorship Program, som går ud på at skaffe sponsorater til skolegang for børnene fra BG, når de skal starte i 1. klasse.

Best Generation (BG) er en lille godkendt NGO Nursery School, som modtager førskolebørn i alderen 3 – 6 år. Skolen har siden starten i 2015 udvidet børnetallet fra 15 til 50 børn. Startede med ét klasseværelse. Ved hjælp af private donationer fra Danmark blev skolen i sommeren 2020 udvidet med et nyt klasseværelse, et lille kontor samt et lille køkken.

Gennem Child Sponsorship Program er der formidlet sponsorater til 8 børn fra BG – de 5 med sponsorer fra Danmark. Samson Emanuel står for projektet og koordinerer indsatsen med forældre, privatskolen Maua English Medium School og er projektansvarlig i Danmark. Der er ingen administrative udgifter. Al indbetaling fra Danmark går direkte til det enkelte barns skolegang (inkl skoleuniform og sportstøj, dagligt måltid, undervisningsmaterialer). Vi modtager kvittering for enkelte barn samt halvårlig rapport om barnets progression.

Såvel BG som Child Sponsorship Program er startet af Samson Emanuel Pallangyo.

Børnene i BG kommer fra fattige forhold. De fleste er børn af enlige mødre. En stor del af børnene vokser op hos deres forældre eller andre familiemedlemmer. Kun få bor sammen med begge forældre. De fleste forældre har max 7 års skolegang, hvilket svarer til primary school. Der er ikke tradition for uddannelse blandt forældrene. Arbejdsløsheden er stor.

Der er tale om et udpræget landbrugsområde, hvor befolkningen lever af små landbrug, hvor der primært dyrkes majs, bønner, bananer og lidt kaffe. Der er i området kun ganske få dagtilbud til småbørn i nursery schools og pre-primary schools. De fleste af tilbuddene er private og mod betaling, hvilket kun få forældre har mulighed for.

Formål

  • At flere børn i førskolealderen (3 – 6 år) får en bedre forberedelse til deres skolestart gennem et kvalificeret, trygt og stabilt dagtilbud i BG Nursery School.
  • At skaffe sponsorater til børnene gennem Child Sponsorship Program, når de skal starte i 1. klasse.
  • På sigt at skaffe midler til at bygge en større nursery school. Behovet for dagtilbud til de små er meget stort. Der er stor søgning, og det har været nødvendigt at skrive børn på venteliste. Den nuværende bygning kan ikke rumme flere børn og det er ikke muligt at udbygge yderligere.

Projektgruppens aktiviteter

  • Vi vil fokusere på at skaffe økonomisk støtte til skolens daglige drift herunder leje af den nuværende skole, løn til lærerne, daglig ernæringsrigtigt måltid til børnene samt udstyre skolen med legetøj og pædagogiske redskaber, såvel i klasserne som på legepladsen. Desuden skaffe økonomisk støtte til opkvalificering af lærerne gennem efteruddannelse/kurser.
  • Vi vil skaffe økonomisk støtte fra privatpersoner til sponsorater til de 5 børn fra BG Nursery School, som 1. januar 2022 skal starte i 1. klasse gennem Child Sponsorship Program – og fremover til de børn, som hvert år forlader BG for at starte i 1. klasse.
  • Vi vil søge økonomi til opførelse af en ny nursery school med plads til 90 børn gennem ansøgning til diverse fonde, private fonde mm.

Projektansvarlig har gennem de sidste 2 år haft et tæt samarbejde med Samson Emanuel omkring donationer til BG fra Danmark og sponsoraterne i Child Sponsorship Program. Al planlægning af vores aktiviteter i projektet vil foregå i et tæt samarbejde med Samson Emanuel og den lokale gruppe omkring skolen. Alle donationer og sponsorater går direkte og ubeskåret til BG Nursery School og børnene.

Er du interesseret i at høre mere – eller støtte – Best Generation Nursery School og Child Sponsorship Program er du meget velkommen til at kontakte den projektansvarlige Anette Jensen.