Projektet har disse formål: 

  • At undgå vores CO2 belastning af atmosfæren ved at gennemføre projektet uden at flyve frem og tilbage mellem Danmark og Uganda
  • At plante træer for at beskytte klima og miljø og for at øge den biodiversiteten
  • At forbedre både indkomst og miljø hos småbønder i Uganda
  • At skabe en forretningsmodel for unge iværksættere i Uganda

Projektets eksperimenterende del er det flyfri. De øvrige elementer er mere eller mindre gennemprøvende i andre SuG projekter i Uganda, og projektgruppernes medlemmer både i Uganda og Danmark har erfaringer på disse områder.

Fordelene ved at arbejde flyfrit er åbenbare. Vi deltager ikke længere i udledningen af CO2 til atmosfæren – 2.3 tons CO2 pr. person for en returflyvning til Uganda, og vi sparer mange penge, som kan bruges til nyttige formål.

Ulemper og risici ved at arbejde flyfrit er også åbenbare. Vi skal finde nye måder at monitorere og evaluere projekter, og kulturmødets fordele og glæder forsvinder.

I det forberedende arbejde med projektet er vi indtil videre så langt, at kommunikationen pr. mail med cc til alle i de to grupper forløber upåklageligt. Vi er gennem en længere process enige om de 4 projektmål, fordelingen af opgaver i mellem de to partnerne er på plads, og måden at financiere opstart og den bæredygtige fremtid er klar på et overordnet plan.

Gruppen af unge i Uganda etablerer en træplanteskole med træer med forskellige formål – tømmer-, frugt-, fodder-, kvælstofsamlende- og oprindelige træer. De små træer udplanter gruppen hos småbønder – typisk bønder med 1-5 acres. Småbønderne passer træerne, mens de vokser og opsamler CO2. Træerne må ikke fældes i en årrække, men bønderne må gerne høste frugt og fodergrene og -blade, og bønderne får en årlig betaling dels for deres arbejde men også for at vedligeholde deres motivation for at bevare træerne. Hele processen hos bønderne monitoreres og kontrolleres af de unge og af externe i Uganda, som sender os i SuG-DK video- og fotodokumentation.

SuG gruppen i Danmark og gruppen i Uganda skaffer midler gennem salg af certifikater på plantede træer hos småbønderne. En person, et firma, en skole, en institution kan købe et certifikat på f.eks. 100 plantede træer hos en bestemt navngiven bonde på hans gård. Certifikatholderen kan derefter år efter år følge træernes vækst.

SuG-DK søger fondsmidler for at kunne begynde at etablere planteskolen og sætte gang i træplantningen. Det anses for nødvendigt, fordi vi må kunne vise nogle resultater, før vi kan gå ud og sælge certifikater. Gruppen i Uganda garanterer træplantningen, foretager monitoreringen hos småbønderne og rapporteringen til SuG-DK/certifikatholderne.

Vi kan i gruppen bruge flere medlemmer især folk med lyst til at arbejde på it-delen af projektet og til at sælge certifikater. Vi forventer i 2021 at kunne igangsætte aktiviteterne.

Projektgruppen i Uganda: 10 unge mennesker – 5 af hvert køn – i alderen 24-30 år. De har alle en universitetsuddannelse fra Makerere University og en baggrund i bondekulturen i Uganda.

Vi kan i gruppen bruge flere medlemmer især folk med lyst til at arbejde på it-delen af projektet og til at sælge certifikater. Vi forventer i 2021 at kunne igangsætte aktiviteterne.

Certificate for purchase