Communication Matters
Uddannelse Kenya

Formål

  • At opbygge en stærk organisation, som kan tegne udviklingen af AAC-metoden i Kenya.
  • At sikre, at der findes relevant undervisningsmateriale til brug for skoler og forældre.
  • At opbygge et landsdækkende netværk af selvhjælpsgrupper bestående af forældre til børn og voksne med særlige behov.

Overordnet er målet at sikre, at kenyanske skoleelever uden et funktionelt sprog får mulighed for at kommunikere.

Projekt Communication Matters er et nyt projekt, men det bygger på erfaringer høstet i de to CISU støttede projekter AAC in Kenya 1 og 2, som har opereret siden 2015 og er afsluttet ved udgangen af 2019.

Det vigtigste mål for AAC in Kenya var at sikre, at det kenyanske undervisningsministerium ville inkludere AAC metoden i læseplanerne for specialundervisning på alle Kenyas skoler. Det lykkedes, og metoden er præcis, som vi introducerede den nu at finde i læseplanerne.

Alternativ Supplerende Kommunikation (ASK), på engelsk Augmentative and Alternative Communication (AAC), er en metode, som personer uden et funktionelt sprog kan benytte til at kommunikere med ved at udpege symboler på forskellige piktogrammer. Det består af en 50-ords kernetavle, forskellige tematavler, et kommunikationspas med oplysninger om den handicappede samt en speciel spørgeteknik for personer med multiple funktionsnedsættelser, som ikke er i stand til at udpege symboler.

I øjeblikket findes metoden altså kun på to specialskoler i provinsbyen Nakuru. Derudover er metoden fastlagt i læseplanerne. Derfor skal alle børn uden et funktionelt sprog i de kenyanske skoler oplæres i at anvende metoden.

Derfor vil Communication Matters rulle metoden ud til en række lokationer jævnt fordelt over hele Kenya, hvor der findes specialskoler. Knyttet til disse skoler oprettes der selvhjælpsgrupper bestående af forældre til børn på skolerne.
Samtidig trænes lektorer ved syv højere læreanstalter i Kenya i metoden, således at de kan tilbyde kurser for lærere på efteruddannelse.
Også Assessment Centres, Kenyas navn for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), er involveret med en rådgiver fra hver af de 48 delstater i Kenya.

Den kenyanske partner er Kenya Society of Augmentative and Alternative Communication (SAAC Kenya), som på sigt bliver en kenyansk afdeling af den verdensomspændende organisation ISAAC International.
SAAC Kenyas ambition er, at den altid skal konsulteres, når myndighederne vil foretage sig noget, der vil påvirke livssituationen for personer uden et funktionelt sprog.

CISU har bevilget projektet som en medborgerindsats på knap 500.000kr. og projektstart er den 1. januar 2022 og varer indtil den 30. juni 2024, i alt 30 måneder.