Lisbeth Aaen

Afdeling Array

Tilknyttede projekter

Eagles special Work Centre for persons with intellectual Disabilities (ESWID)

Børn & unge Kenya
Formål Skabe ligeværdige livsvilkår for personer, der er truet af livslang marginalisering Etablering af beskæftigelse og aktiviteter og dermed sikring af livskvalitet for voksne med særlige behov Oplæring af voksne med særlige behov i almindelig daglig læring og særlige kundskaber indenfor de områder, hvor den enkelte har sine styrkesider. Tilvejebringelse…

AAC (Augmentative and Alternative Communication) in Kenya

Børn & unge Kenya
AAC in Kenya er pr. 31. marts 2020 afsluttet, regnskabet er udfærdiget og afsluttende rapport er afleveret til CISU. I godt tre år har arbejdet stået på og resultatet har været opløftende. Samarbejdet mellem projektgruppen og Tunaweza Special Self-Help Group og andre aktører på området har resulteret i, at AAC-metoden…