Eagles special Work Centre for persons with intellectual Disabilities (ESWID)
Børn & unge Kenya

Formål

Skabe ligeværdige livsvilkår for personer, der er truet af livslang marginalisering

  1. Etablering af beskæftigelse og aktiviteter og dermed sikring af livskvalitet for voksne med særlige behov
  2. Oplæring af voksne med særlige behov i almindelig daglig læring og særlige kundskaber indenfor de områder, hvor den enkelte har sine styrkesider.
  3. Tilvejebringelse af de nødvendige fysiske rammer til disse aktiviteter.

Forventet resultat

Inden udgagen af 2021 er der etableret et veludstyret beskyttet værksted med tilhørende boafsnit, i eller i nærheden af Nakuru Kenya.

Inden 2022 vil 30 voksne bo og arbejde på centret (ESWID)

Planlagte aktiviteter

Fundraising i Danmark og Kenya

Sammensætning af en ansvarlig bestyrelse

Planlægning og opførelse af bygninger, der egner sig til formålet

Aktivering af forældre og pårørende i det daglige arbejde. Rekruttering af ledelse og personale

Baggrund og nødvendig indsats

Tunaweza Special Self Help Group står bag idéen til dette initiativ.

Tunaweza har allerede formuleret en ansøgning og udarbejdet et budget.

Der er pt ingen likvide midler til dette formål

  1. Frivillig indsats og privat finansiering:
    Lisbeth Aaen og Ole Holst har kontakten med Tunaweza og betaler 6.000kr til udarbejdelse af ansøgning
  2. Ansøgning(er) til private eller offentlige fonde:
    Der vil blive søgt bredt hos private fonde
  3. SuG ansøgning:

Bæredygtighed

Projektet skal gøres bæredygtigt ved en kombination af frivillige og professionelle tilknyttet centret.

Indkomstgenererende aktiviteter skal medvirke til at finansiere driften af centret.

Partnere

Center for Beskæftigelse og Revalidering (CBR) i Randers

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV Randers)

Tunaweza Special Self Help Group har været partner med SUG projektgruppen i forbindelse med AAC in Kenya 1 og 2.
Tunaweza administrerer CISU midler givet til AAC in Kenya

Tunaweza har et godt netværk til myndigheder og politikere