Hope in Life, Kenya. Promote Hope and Wellbeing for young mothers and their children – 2022-2024
Børn & unge Kenya

Målgruppe for projektet:

Børn, unge og unge enlige mødre med store udfordringer, der har medført eller disponerer dem for hiv-infektion. Udfordringerne spænder fra høj arbejdsløshed, fare for ny HIV-infektion, kønsbaseret vold, stigmatisering, diskrimination, unge enlige mødres utilstrækkelige viden om børneopdragelse, børnemisbrug og med manglende opfyldelse af grundlæggende behov I det hele taget. Her er målgruppen konkret 50 unge mødre og deres børn, der har deltaget i tidligere projekt og 80 nye unge mødre samt 20 politifolk.

Formål

Overordnet mål

At fremme mental og social velbefindende for unge mødre og deres børn i Nakuru Øst og Vest distrikter i Kenya, etablere selvhjælpsgrupper brugen af psykosociale aktiviteter i lokalsamfundene,i Nakuru Øst og Nakuru Vest.

Resultatmål

  1. 8 frivillige i psykosociale aktiviteter og fire juridisk orienterede frivillige opgraderes og etableres i grupper som ansvarlige for psykosociale aktiviteter i lokalsamfundene, herunder mødrenes legale rettigheder.
  2. 80 nye unge, enlige mødre får styrket deres mentale velbefindende, håndværks træning, indkomstskabende aktiviteter, børneopfostring og beskyttelse mod misbrug. Børnene potentiale styrkes og deres sociale evner og velbefindende forbedres. 50 tidligere deltagere trænes i indkomstskabelse, praktiske færdigheder, og de klarer sig selv. De er desuden ressourcepersoner i forhold til de 80 nye mødre.
  3. De unge mødre danner selvhjælpsgrupper, så der er sikret organisatorisk bærbarhed.

 

Status januar 2023:

Projekt nr. 250 er afsluttet efter at have fungeret siden 2018. Aktiviteterne er igangsat pr. 1. november 2022 og med forventet afslutning 30. april 2024.

Person- og økonomisk indsats

Hope In Life (HIL) har de nødvendige menneskelige ressourcer og projektet er startet i december 2019 efter at have modtaget fuld finansiering fra CISU november 2019 – se nedenfor.

Finansiering

Efter ansøgning har projektet ultimo efterår 2022 modtaget finansiering fra CISU på kr. 499.978

Danske partnere

Ingen

Bæredygtighed

Frivillig indsats vil stadig fortsætte for at hjælpe målgrupperne også uden donorfinansiering.

Partnere i Syd

Hope in Life, Nakuru, Kenya Organisationen er registreret I 2017, men ledelsen har samarbejdet gennem 4-5 år om tilsvarende sociale aktiviteter.