Jørgen Due

Afdeling Array

Tilknyttede projekter

Hope in Life, Kenya, Citizen Participation intervention – 2019-2021

Børn & unge Danmark
Målgruppe Børn, unge og unge enlige mødre med store udfordringer, der har medført eller disponerer dem for hiv-infektion. Udfordringerne spænder fra høj arbejdsløshed, fare for ny HIV-infektion, kønsbaseret vold, stigmatisering, diskrimination, unge enlige mødres utilstrækkelige viden om børneopdragelse, børnemisbrug og med manglende opfyldelse af grundlæggende behov I det hele taget.

Shamba, Farming and Ecotourism (SFE)

Landsbyudvikling Kenya
                                            Markvandring                                                     …