Shamba, Farming and Ecotourism (SFE)
Landsbyudvikling Kenya

 

Shamba, Farming and Ecotourism (SFE) er en gruppe kenyanske småbønder i området mellem Mt. Kenya og Aberdares, som har dannet en forening – en registreret CBO – med det formål at øge medlemmernes indtægter og forbedre fødevaresikkerheden.

De er bønder med små jordlodder, som familierne dyrker. Området er præget af uregelmæssig og sparsom og nedbør, og indtægterne er derfor oftest små og svingende, hvortil kommer at markedsadgang sædvanligvis sket gennem mellemhandlere.
Medlemsgrundlaget i SFE er 34 selvhjælpsgrupper (SHG) i alt ca. 900 familier. En selvhjælpsgruppe omfatter småbønder inden for et mindre geografisk område, hvor de jævnligt mødes hos hinanden, Selvhjælpsgrupperne er organiseret efter Farmer Field Learning School conceptet, hvor de drøfter udfordringer og lærer af hinanden omkring dyrkningen af deres jord og i fællesskab indhenter de landbrugsfaglig viden udefra.

 

                                       

Markvandring                                                                                                 Rosemary i sin træplanteskole

 

 

Hver selvhjælpsgruppe har en valgt leder, som repræsenterer gruppen i SFE bestyrelsen. Derved sikres SFE bestyrelsens kontakt til selvhjælpsgrupperne, og den kan som ”paraply” over alle grupperne tage vare på løsning af de fælles spørgsmål.

Projektet “CBO Empowerment and Promotion of Sustainable Agroecological Farming Technologies and Climate Mitigation” er pr. Januar 2023 gået ind i sit sidste og afsluttende år. Fra at have blot én partner har vi med dette projekt tre: SFE, Shamba, Farming and Ecotourism, KM, Katoloni Mission og OCO Oleleshwa Outreach Organisation. Sidstnævnte er den ledende partner og samarbejdsorganet mellem de to CBOére  SFE og KM.

Vi har afsluttet 1 års monitoreringen og har det bedste indtryk af projektets udvikling, Projektet har ansatte landbrugskonsulenter, som uddanner og vejleder medlemmerne i de nu 104 selvhjælpsgrupper. Centralt i projektets aktiviteter er omlægning til økologisk drift og plantning af træer hos småbønderne i et agro-foresty system.

SuG har i den forbindelse indledt et samarbejde med Growing Trees Network       Foundation, GTNF – https://www.growingtrees.dk/ –  som i Danmark er kendt for rejsning af Folkeskove. GTNF er i stand til gennem sponsorater at skaffe midler til plantning af træer, som bliver plantet hos småbønderne i Kenya både til fordel for bønderne og klimaet. Indtil nu er der plantet 12.000 træer. Hos GTNF kan enhver donere træer, som bliver plantet hos projektets småbønder.

Vi håber og forventer, at få en ny CISU ansøgning godkendt til start januar 2024. Den handler om småbøndernes klimatilpasning til de ændrede regntider i Kenya.

 

       

Generalforsamling                                                               Georgine med høstet hvidkål 

 

 

 

                    Bestyrelsen