Shamba, Farming and Ecotourism (SFE)
Landsbyudvikling Kenya

Shamba, Farming and Ecotourism (SFE) er en gruppe kenyanske småbønder i området mellem Mt. Kenya og Aberdares, som har dannet en forening – en registreret CBO – med det formål at øge medlemmernes indtægter gennem forbedring af dyrkningsmetoder og ”agrotourism” / bondegårdsferie.

De er fattige bønder med små jordlodder, som familien dyrker. Området er præget af uregelmæssig og sparsom nedbør, og indtægterne derfor oftest små og svingende, hvortil kommer at markedsadgang sædvanligvis sket gennem mellemhandlere
Medlemsgrundlaget i SFE er 12 selvhjælpsgrupper (SHG) i alt ca. 500 familier. En selvhjælpsgruppe omfatter småbønder inden for et mindre geografisk område, hvor de har muligheder for at mødes jævnligt hos hinanden og drøfte fælles udfordringer og lære af hinanden.

Hver selvhjælpsgruppe har valgt en leder som repræsenterer gruppen f. eks. i SFE bestyrelsen. Derved sikres SFE bestyrelsen kontakt til selvhjælpsgruppernes daglige problemer og den kan som ”paraply” over alle grupperne tage vare på løsning af de fælles spørgsmål.

Seniorer uden grænser kom i forbindelse med Shamba, Farming and Ecotourism i 2008 gennem et SuG medlem, som bor fast i Kenya. I et par år var vi i mailkontakt, og vi støttede gruppens økonomisk på et lavt niveau, indtil vi i 2010 gennem en Projektpuljebevilling fik lejlighed til at gennemføre en forundersøgelse, hvor vi besøgte og boede hos en del af de potentielle familier og holdt en 3-dages workshop med bestyrelsen. Vi konkluderede i fælleskab, at skubbe agrotourism delen af projektet midlertidigt i baggrunden og i første omgang koncentrere indsatsen om at styrke SFE’s organisatoriske kapacitet og at støtte landbrugsudviklingen.

I tidsrummet fra 2010 har SFE bestyrelsen arbejdet på at styrke organisationen. Vedtægterne er blevet fornyet og godkendt, en foreningskonto er oprettet, generalforsamling afholdt og et eget kontor er indrettet i Kiawara, som ligger centralt i regionen.

SuG har bidraget med kommunikationsudstyr (laptop, printer m.m.) og gennem fondsbevillinger har vi kunne rejse drivhuse hos tre af de 12 selvhjælpsgrupper, og moderne biavl har kunnet påbegyndes i 3 af selvhjælpsgrupperne i 2017 med i alt 30 bistader.

På en workshop i juli 2012, hvor to SuG medlemmer mødtes med bestyrelsen i 2013,  aftalte vi det fremtidige samarbejde på disse tre felter: 1) kapacitetsopbygning af SFE, 2) indkomstskabende aktiviteter og 3) etablering af agrotourism hos farmerne.

En CISU bevilling i 2013-14 har yderligere styrket partnerskabet mellem os, og har givet Shamba, Farming and Ecotourism (SFE) et fundament for at kunne administrere et større projekt, som blev bevilget 1. februar 2017 for en treårig periode, hvor fokus er rettet mod udvikling af landbrugene hos de enkelte familier i selvhjælpsgrupperne og mod at styrke SFE’s evne til at drage fordel af det kenyanske civilsamfundets ydelser til landbrugssektoren.

Læs: Rejsebrev November 2018