Afdeling Midtjylland

Hvem er medlemmerne?

Vi er ca. 150 medlemmer tilknyttet Afdeling Midtjylland. Alle nye medlemmer bliver kontaktet for at afklare forventninger og muligheder. Vi har 4 hovedgrupper af medlemmer, som alle er velkomne:

  • Støttemedlemmer, som får tilsendt nyheder og ikke ønsker at være aktive.
  • Organisationsaktive medlemmer, som deltager i medlemsmøder, bidrager med praktiske og organisatoriske aktiviteter og opgaver for foreningen her i Danmark.
  • Projektdeltagere, som løser opgaver i en projektgrupper i Danmark.
  • Projektmagere, som arbejder med projekter i Danmark og har kontakt med og rejser ud til samarbejdspartnerne i Afrika og Asien.

Hvilke projekter er i gang?

For tiden er over 25 projekter tilknyttet Afdeling Midtjylland og vi har samarbejde med NGOer i mange lande: Indien, Nepal, Afghanistan, Uganda, Guinea, Kenya, Ghana og Zimbabwe

Nogle projekter har brug for at tilknytte nye medlemmer med bestemte kompetencer. Mange projekter er åbne over for at optage nye medlemmer i projektgruppen. Det er nævnt i projektpræsentationerne på hjemmesiden. Du er desuden altid velkommen til at kontakte Afdeling Midtjylland, hvis du har specielle ønsker eller selv har en idé til et nyt projekt.

Hvordan ledes Afdeling Midtjylland?

Afdeling Midtjylland vælger hvert år en afdelingsledelse på 4-6 personer, som varetager kontakten til medlemmerne, arrangerer medlemsmøder, godkender nye projekter, administrerer afdelingens økonomi og bevilger støtte til særlige projektaktiviteter, mm.

Ses vi på et medlemsmøde?

Som medlem i Seniorer uden Grænser, Afdeling Midtjylland vil du møde nogle engagerede, aktive og flinke mennesker. Vi holder medlemsmøder normalt hver anden måned. De holdes i Aarhus og også ikke-medlemmer er velkomne. Her har vi mulighed for at lære hinanden at kende og for at få inspiration til arbejdet. Vi fastlægger møderne halvårligt, offentliggør tidspunkterne i kalenderen her på hjemmesiden, og desuden udsender vi indbydelsen pr. mail en uges tid før. Alle medlemmer er meget velkomne til at komme med idéer til mødetemaer og også til at tilrettelægge medlemsmøder efter aftale med afdelingsledelsen.

Kontakt Afdeling Midtjylland

Kommende begivenheder for Afdeling Midtjylland

Alle begivenheder for Afdeling Midtjylland

Seneste projekter

Flyfrit Miljøprojekt – Flight Free Environmental Project FFEP

Miljø Landbrug Uganda
Projektet har disse formål:  At undgå vores CO2 belastning af atmosfæren ved at gennemføre projektet uden at flyve frem og tilbage mellem Danmark og Uganda At plante træer for at beskytte klima og miljø og for at øge den biodiversiteten At forbedre både indkomst og miljø hos småbønder i Uganda…

CFOU Outcome Analysis

Uganda
CFOU Outcome analysis Projektperiode: 1.12.2019-31.05.2020 – medborgerindsats Formålet med projektet er at styrke CFOU kapacitet fremadrettet ved: at gennemføre en kapacitets analyse af resultaterne i projektperioderne 2010-2012, 2012-2014 og 2015-2017 at CFOU udvikler en fremtidig finansiel og organisatorisk strategi at CFOU udvikler aktiviteter for en fortaler- og informationsstrategi Indsatsen skal styrke…

Efteruddannelse af lærere i Ecole Primaire, Burkina Faso

Skole Børn & unge Uddannelse Burkina Faso
Samarbejdsparter ASECD – Association de Soutien aux Enfants en Circonstance Difficile   Projektmål : Projektets mål er at bidrage til at løfte befolkningen i Burkina Faso ud af fattigdom, til at forbedre deres levevilkår, til at minimere analfabetismen ved at fremme mulighederne for at flest mulige børn gennemfører den…
Alle projekter for Afdeling Midtjylland

Afdelingsledelse

Formand
Erna Møller

Medlem
Kirsten Møller Hansen

Økonomiansvarlig
Hans Jørgen Nielsen

Musmannsvej 18, Hou

Medlem
Gunnar Skou

Medlem
Mette Rostgaard Evald

Medlem
Torben Jensen