Afdeling Østdanmark

Kunne du tænke dig at spille en rolle ud fra et socialt- og medmenneskeligt hensyn, og derigennem forbedre de basale levevilkår for mindre privilegerede mennesker i alle dele af verden?

SuG’s deltagelse i projekter er baseret på frivillighed og hviler på disse værdier:

  • Mål og metoder i vores projekter handler om udvikling og hjælp til selvhjælp
  • Samarbejdet med vores partnere bygger på dialog og aktiv medvirken.
  • Vi vil sikre sammenhængskraft og bæredygtighed med vores indsats.
  • Vi har respekt for sociale- og kulturelle vilkår i de lande, vi arbejder i.
  • Ved et medlemskab i SuG støtter du fattige i den tredje verden. Derfor er passive såvel som aktive medlemmer altid velkomne.

Som medlem i Seniorer uden Grænser, Afdeling Østdanmark vil du møde nogle engagerede, aktive og venlige mennesker. Vi tilstræber at holde medlemsmøder normalt 6-8 gange om året. De holdes i enten i Roskilde eller København. Her har vi mulighed for at lære hinanden at kende  og for at få inspiration til arbejdet. Møderne fastlægges halvårligt og indkaldes per mail en uges tid før med oplysning om indhold og dagsorden. Medlemmerne er altid meget velkomne til at bidrage med ideer og deltage i tilrettelæggelsen af møderne.

I Afdeling Østdanmark har vi en række projekter. Du kan se hvilke ved at klikke på projekter.

Som medlem kan du tilslutte dig en projektgruppe, men det er ikke et krav at være med i et projekt. Projektgruppen arbejder selvstændigt med forberedelse, udvikling, udførelse og afslutning på deres projekt. Der vil typisk være opgaver i en projektgruppe, som kræver en indsats her i landet, men også at projektet besøges i det pågældende land. Begge dele er nødvendige for en vellykket gennemførelse.

Nye projekter etableres oftest med baggrund i de enkelte medlemmers lyst, viden og erfaring. Projektideer beskrives og bestyrelsen gennemgår projektgruppens oplæg før det kan godkendes som et SuG projekt.

Vi stræber efter at holde medlemmerne orienteret løbende gennem SuG Update som udgives tre til fire gange årligt.

Mail til afdelingsledelsen i Afdeling Østdanmark.

Kommende begivenheder for Afdeling Østdanmark

Alle begivenheder for Afdeling Østdanmark

Seneste projekter

Skoleprojekt I Sierra Leone

Børn & unge Sierra Leone
Sidste nyt marts 2018 Rapport om lærergruppens 3. besøg i landsbyen Norway i Sierra Leone Den sidste tur til Sierra Leone, Norway og Eric Thunes Primary School Billeder fra Erik Thunes Primary School (ETPS) i landsbyen Norway Projektbeskrivelse Landsbyen Norway i det østlige Sierra Leone I samarbejde med…

Mutasa District Community Development Project II

Landbrug Landsbyudvikling Zimbabwe
Projektet er en videreudvikling af et CISU-støttet projekt, der blev færdiggjort ved udgangen af 2017. Partneren i Zimbabwe er Nhaka Afrikan Worldview Trust (NAWT), som også var én af tre zimbabwiske partnere i det tidligere projekt. Projektet sigter på at gøre bønderne i området mere modstandsdygtige i forhold til klimaforandringer,…

Cyclone Gaja

Nødhjælp Indien
Dette projekt er en 3 måneders intervention efter Cyclone Gaja, der ramte Tamil Nadu den 15. nov. 2018. I samme område arbejder vi med kvinde coops i projekt 416. I alt blev 80.000 familier ramt hårdt på deres indtægtsgrundlag. Alle er småfiskere eller småbønder. Cyclone Gaja medbragte en tidevandsbølge, der…
Alle projekter for Afdeling Østdanmark

Afdelingsledelse

Lars Mønsted

Formand
Lars Mønsted

Medlem
Birte Jexen

Medlem
Per Hartmann

Sekretær
Nana Riisager

Økonomiansvarlig
Arne Backlund

Suppleant
Torsten Malmdorf