Afdeling Østdanmark

Kunne du tænke dig at spille en rolle ud fra et socialt- og medmenneskeligt hensyn, og derigennem forbedre de basale levevilkår for mindre privilegerede mennesker i alle dele af verden?

SuG’s deltagelse i projekter er baseret på frivillighed og hviler på disse værdier:

  • Mål og metoder i vores projekter handler om udvikling og hjælp til selvhjælp
  • Samarbejdet med vores partnere bygger på dialog og aktiv medvirken.
  • Vi vil sikre sammenhængskraft og bæredygtighed med vores indsats.
  • Vi har respekt for sociale- og kulturelle vilkår i de lande, vi arbejder i.
  • Ved et medlemskab i SuG støtter du fattige i den tredje verden. Derfor er passive såvel som aktive medlemmer altid velkomne.

Som medlem i Seniorer uden Grænser, Afdeling Østdanmark vil du møde nogle engagerede, aktive og venlige mennesker. Vi tilstræber at holde medlemsmøder normalt 6-8 gange om året. De holdes i enten i Roskilde eller København. Her har vi mulighed for at lære hinanden at kende  og for at få inspiration til arbejdet. Møderne fastlægges halvårligt og indkaldes per mail en uges tid før med oplysning om indhold og dagsorden. Medlemmerne er altid meget velkomne til at bidrage med ideer og deltage i tilrettelæggelsen af møderne.

I Afdeling Østdanmark har vi en række projekter. Du kan se hvilke ved at klikke på projekter.

Som medlem kan du tilslutte dig en projektgruppe, men det er ikke et krav at være med i et projekt. Projektgruppen arbejder selvstændigt med forberedelse, udvikling, udførelse og afslutning på deres projekt. Der vil typisk være opgaver i en projektgruppe, som kræver en indsats her i landet, men også at projektet besøges i det pågældende land. Begge dele er nødvendige for en vellykket gennemførelse.

Nye projekter etableres oftest med baggrund i de enkelte medlemmers lyst, viden og erfaring. Projektideer beskrives og bestyrelsen gennemgår projektgruppens oplæg før det kan godkendes som et SuG projekt.

Vi stræber efter at holde medlemmerne orienteret løbende gennem SuG Update som udgives tre til fire gange årligt.

Mail til afdelingsledelsen i Afdeling Østdanmark.

Kommende begivenheder for Afdeling Østdanmark

Alle begivenheder for Afdeling Østdanmark

Seneste projekter

Skoleprojekt I Sierra Leone

Børn & unge Sierra Leone
Sidste nyt marts 2018 Rapport om lærergruppens 3. besøg i landsbyen Norway i Sierra Leone Den sidste tur til Sierra Leone, Norway og Eric Thunes Primary School Billeder fra Erik Thunes Primary School (ETPS) i landsbyen Norway Projektbeskrivelse Landsbyen Norway i det østlige Sierra Leone I samarbejde med…

Enviroment awareness project/programme (EAP) Malawi

Miljø Malawi
Malawi – Environmental Awareness Programme Implementeringen af dette projekt er påbegyndt primo november 2020. Det er sket uden besøg fra Danmark. Det forventes også at blive fjernmonitoreret i 1. halvdel af 2021. Projektperioden er  2 år. Budget,  0,5 mio. kr. Partneren er Green Livelihood.   Projektets formål  Er at…

Mutasa District Community Development Project II

Landbrug Landsbyudvikling Zimbabwe
20200915_First Quarter Report CISU II Mutasa Community Development Project Sept 2020 Projektet er en videreudvikling af et CISU-støttet projekt, der blev færdiggjort ved udgangen af 2017. Partneren i Zimbabwe er Nhaka Afrikan Worldview Trust (NAWT), som også var én af tre zimbabwiske partnere i det tidligere projekt. Projektet sigter på at gøre bønderne i området mere modstandsdygtige i forhold til klimaforandringer, tørke og ekstreme vejrforhold. Dette gøres gennem organisering af bønderne i Nhaka Organic Farmers Association, introduktion af tørkeresistente afgrøder, forbedrede økologiske dyrkningsmetoder, vandhøst og vandforvaltning, forbedret efter-høst håndtering og markedsføring af afgrøder. Tillige installeres solenergi på Sekwe Rural Resource Centre - som blev bygget i det forrige projekt - i den hensigt at gøre centret til et centralt omdrejningspunkt for udviklingen i området med internet, mulighed for møder, indkomstskabende aktiviteter, undervisningsaktiviteter og sociale aktiviteter i aftentimerne. Projektet er blevet til i et snævert samarbejde imellem NAWT og projektgruppen i Seniorer uden Grænser. Projektet har fået en bevilling fra CISU i juni måned på dkr. 499.234 og projektet er startet 1. juli 2020. August 2020 Aktiviteterne er kommet godt i gang. Der er installeret solpaneler i Sekwe Rural Ressource Centre. Organisering af farmer units er gået i gang, Training of Trainers i Crop Production er startet. Materialer til konstruktion af vandreservoir er indkøbt og teoretisk undervisning i vandhøst er startet. Der skal i alle aktiviteter tages hensyn til Covid-19, og  der undervises i håndhygiejne, social distance og brug af mundbind - der må improviseres med mundbind. Læs mere her: 20200802_JMC Udate_Green energy_solar power 20200802_JMC Update_Crop Production 20200915_First Quarter Report CISU II Mutasa Community Development Project Sept 2020 20201101_Update 3 Focusing on Cascade Training and Crop Production
Alle projekter for Afdeling Østdanmark

Afdelingsledelse

Lars Mønsted

Formand
Lars Mønsted

Medlem
Birte Jexen

Medlem
Per Hartmann

Sekretær
Nana Riisager

Økonomiansvarlig
Arne Backlund

Suppleant
Torsten Malmdorf