Emne

Afdeling

Land

Deltagelse

Status

BidiBidi Refugee Environment & Livelihood Action Project-BRELAP, Uganda

Miljø
  Focus will be on equity and inclusion in access to land, natural and production resources. The intervention will cover Zone 3 and surrounding host community in BidiBidi refugee settlement, in Yumbe district. The intervention will build advocacy collaborations and linkages for Self Help Groups (SHGs) engagements with local, national…

Best Generation (BG) – skoleprojekt Nsupu Village, Ngoaranga, Tanzania

Børn & unge Skole Tanzania
Projektet tager udgangspunkt i en lille landsby Nsupu, Meru District i det nordlige Tanzania. Projektet er bygget op omkring driften og udviklingen af en NGO Nursery School Best Generation ()BG) – samt Child Sponsorship Program, som går ud på at skaffe sponsorater til skolegang for børnene fra BG, når de…

Promotion of climate-resilient lifestyles among rural families in Umguza district of Zimbabwe

Indkomstskabelse Landbrug Klimatilpasning Zimbabwe
Promotion of climate resilient lifestyles among rural families in Umguza district of Zimbabwe. (English description of the project below the Danish text) CISU har bevilget 499.950 DKK til et projekt i Umguza distrikt i Zimbabwe. Projektet vil blive implementeret over en periode af 18 måneder. Den globale klimaændring har ramt…

Communication Matters

Uddannelse Kenya
Communication Matters Formål At opbygge en stærk organisation, som kan tegne udviklingen af AAC-metoden i Kenya. At sikre, at der findes relevant undervisningsmateriale til brug for skoler og forældre. At opbygge et landsdækkende netværk af selvhjælpsgrupper bestående af forældre til børn og voksne med særlige behov. Overordnet er målet at…

Hope in Life, Kenya. Promote Hope and Wellbeing for young mothers and their children – 2022-2024

Børn & unge Kenya
Målgruppe for projektet: Børn, unge og unge enlige mødre med store udfordringer, der har medført eller disponerer dem for hiv-infektion. Udfordringerne spænder fra høj arbejdsløshed, fare for ny HIV-infektion, kønsbaseret vold, stigmatisering, diskrimination, unge enlige mødres utilstrækkelige viden om børneopdragelse, børnemisbrug og med manglende opfyldelse af grundlæggende behov I det…

CFOU – Child Friendly Organisation Uganda

Børn & unge Uganda
Den første september 2018 begyndte en ny fase af samarbejdet mellem CFOU og SuG, Region Midtjylland. Projektet har i otte år arbejdet med en helheds orienteret indsats der har forbedret levevilkårene for forældreløse børn og unge og børn og unge der lever med HIV/AIDS i ni ud af de treogfyrre…

Reduction and empowerment of young female dropouts in Soroti District, Uganda

Kvinders rettigheder Uganda
      Opdatering februar 2024: Reduction and Empowerment of Teenage Mothers and School Dropouts, Phase III  Projektet startede som et pilotprojekt i 2019 og går nu ind i sin (sidste) fase III i 8 landsbyer i Soroti district, Uganda. Problemet med børn og unge (specielt piger) der…

Shamba, Farming and Ecotourism (SFE)

Landsbyudvikling Kenya
Shamba, Farming and Ecotourism (SFE) har som udgangspunkt en gruppe kenyanske småbønder i området mellem Mt. Kenya og Aberdares, som har dannet en forening – en registreret CBO – med det formål at øge medlemmernes indtægter og forbedre fødevaresikkerheden. De er bønder med små jordlodder, som familierne dyrker. Området er…

Sustainable Environmental Agro Solutions – SEAS III

Landbrug Uganda
Beskrivelse: Sustainable Enviromental Agro Solutions / Close Out Phase (SEAS III) Bæredygtige løsninger indenfor miljø og landbrug i Soroti distriktet. Projektet er en forlængelse af SEAS I & II. Gode resultater giver grundlag for et kort, afsluttende projektforløb. Det skal sprede erfaringerne og skabe varig forankring i hele distriktet. 14…

Det grønne landbrugsbælte omkring byen Kankan Fase 2

Landsbyudvikling Guinea
Projektet: Det grønne landbrugsbælte omkring byen Kankan, fase II som startede i november 2019, blev fysisk afsluttet med udgangen af 2022, men på grund af at CAMDs formand døde i begyndelsen af marts 2023, blev den formelle afslutning udsat til udgangen af maj måned 2023. Vores kontakt til Diankana Vi…

Flyfrit Miljøprojekt – Flight Free Environmental Project FFEP

Miljø Landbrug Uganda
  Projektet har disse formål: At undgå  CO2 belastning af atmosfæren ved at gennemføre projektet uden at flyve frem og tilbage mellem Danmark og Uganda At plante træer for at beskytte klima og miljø og for at øge den biodiversiteten At forbedre indkomst og miljø hos småbønder i Uganda At…

Enhancing the Growth of the coffee Value Chain of Arabica Coffee Growers in Mountain Elgon

Landbrug Værdiforøgelse Virksomhedsudvikling Uganda
Enhancing the Growth of the coffee Value Chain of Arabica Coffee Growers in Mountain Elgon The project timeline is expected to be at least 4 years,probably more. However, the developed budget covers only the first year of implementation. The subsequent years’ budget will be based on the new developments of…

Smart Approaches to Environmental Management (SEM) II- Uganda

Klimatilpasning Uganda
Nr:   280 Smart Approaches to Environmental Management (SEM) II- Uganda This intervention aims to strengthen climate resilience and adaptive capacity of Teso region. To achieve this, the intervention will focus on building capacity and promoting intergenerational environmental stewardship by training and nurturing a young generation.The intervention will utilise the skills…

Bukedea Climate Change Adaptation and Resilience Project-BUCAREP Uganda

Klimatilpasning Uganda
Nr 276 Bukedea Climate Change Adaptation and Resilience Project-BUCAREP ( Uganda ) This is a CCAM – Project The project benefits 360 poor climate vulnerable households 2,160 people) in the drought and floods prone sub counties of Kamutur, Aminit, and Kabarwa in Bukedea district of Uganda. Those are empowered with…

Networking among CSOs

Uganda
  Networking among CSOs The objective is to develop a network of Civil Society Organisations (CSOs) in Uganda with strengthened collaboration amongst themselves especially those doing similar work on environment and climate change. The network will be national but with focus on regions where SwB have or had environmental projects.

Hjem for gamle i Nepal

Sundhed Nepal
Projektets formål/ overordnede mål er at skabe et værdigt liv for de ældre medborgere i Nepal, som ved hårdt arbejde har været medvirkende til at Nepal er i udviklingsproces. Projektets målgruppe er mennesker på hjem for ældre i Nepal samt ansatte og frivillige som skal varetage omsorgen for de ældre.

Integrated Project on psycho-social activities and food security, Yakuu stammen Kenya

Børn & unge Kenya
    Integrated Project on psycho-social activities and food security, Yakuu stammen Kenya Flere blandt Yakuu stammen i det nordlige Kenya ønsker at forandre de undertrykkende traditioner, som eks. arrangeret ægteskab, omskæring af børn, begrænset adgang til undervisning mm. Samtidig arbejder flere ressourcestærke fra stammen med at…

Send Afghan Children to School

Uddannelse Afghanistan
Send Afghan Children to School (SACS) støtter skolegang for piger og drenge fra fattige og splittede familier i Herat, Afghanistan. I 2023 har vi støttet 24 drenge og piger. Da Taleban-regeringen i marts 2022 nægtede piger over 6. klasse at gå i skole, ramte det 7 SACS-støttede piger. Vores svar…

Styrkelse af kvinder i Choya, Gambia

Kvinders rettigheder Gambia
Samarbejdspartner: Kvindegruppen Cheèh Association, bosiddende i Choya området hvor SuG arbejder med undervisningsprojektet der er 12 personer i bestyrelsen. Hvoraf der er 11 kvinder og 1 mand, som er sekretær. Målgruppe: Kvinder over 18 år. I området Niamina West i Gambia ligger et lille landområde bestående af 4 landsbyer: Choya,…

Brilleforsyningen (BRIF)

Sundhed Danmark Uganda
Mange i fattige lande har nedsat syn, men ikke adgang til synstest og briller. BRIF vil afhjælpe synsproblemer ved at søge donorer, organisere synstest og udlevere indsamlede og klargjorte briller til fattige i den tredje verden. I 2023 har ca. 2.500 fattige i Mt. Elgon området i Uganda fået synstest,…

Kubuneh – landsbyudviklingsprojekt i Gambia

Landsbyudvikling Gambia
mobil: +45 2175 7643    ***** Projektet har udviklet sig fra et projekt til færdiggørelse af en nurseryschool til et landsbyudviklingsprojekt. Har nu 3 skolebygninger, skolehave, netcafé, systue, markedsbygning og 2 communityhaver mv.    *****      Landsbyen Kubuneh, ligger i den vestlige del af Gambia sydøst for lufthavnen. Landsbyen…

Better Livelihoods and Environmental Awareness project/programme (BLEA) Malawi

Landbrug Miljø Malawi
Malawi – Better Livelihoods and Environmental Awareness Programme Implementeringen af dette projekt er påbegyndt 1. maj 2023. BLEA projektet er en opfølgning af Environmental Awareness Projektet (EAP) der løb fra november 2020 til april 2023. Der er blevet aflagt et første projektbesøg i september 2023. Projektperioden er 2 år. Budgettet…

Bukedea Climate Change Adaptation and Resilience Project, Uganda

Uganda
Bukedea Climate Change Adaptation and Resilience Project, Uganda   The project benefits 360 poor climate vulnerable households 2,160 people) in the drought and floods prone sub counties of Kamutur, Aminit, and Kabarwa in Bukedea district of Uganda. Those are empowered with capacity in climate change adaptation awareness, knowledge and practice…

Involvement of Danish agricultural enthusiasts in development work

Landbrug Uddannelse Danmark Uganda
Involvement of Danish agricultural enthusiasts in development work  Pengene til projektet er bevilget af CISU gennem ”Engagementspuljen”. Projektet har til formål at engagere interesserede danskere til at deltage i udviklingsarbejde med fokus på landbrug. I dansk landbrug er de basale menneskelige behov alle opfyldt, men det er sket på…

SEM – Smart Approaches for Environmental Management

Miljø Uganda
SEM – Smart Approaches for Environmental Management Funder CISU, DKK 994.126 Project period 1.7.22-30.6.23 Projektet er et pilotprojekt, der implementeres på 5 primary schools i Soroti. Projektet er inspireret inspireret af et andet miljøprojekt,vi gennemfører på 20 Secondary Schools i det samme område. Vi forventer at søge en projektudvidelse…

Child Friendly Organisation Uganda indsats for at forbedre livsvilkårene for forældreløse børn

Børn & unge Uganda
Child Friendly Organisation Uganda (CFOU) intervention 2021-2024 November 2021 begyndte sidste fase af partnerskabet mellem CFOU og Seniorer uden Grænser som begyndte i 2008. Målet for de i alt fem projektperioder har været psyko-social støtte til forældreløse børn og unge samt børn og unge, der lever med HIV/AIDS i et…

Eagles special Work Centre for persons with intellectual Disabilities (ESWID)

Børn & unge Kenya
Formål Skabe ligeværdige livsvilkår for personer, der er truet af livslang marginalisering Etablering af beskæftigelse og aktiviteter og dermed sikring af livskvalitet for voksne med særlige behov Oplæring af voksne med særlige behov i almindelig daglig læring og særlige kundskaber indenfor de områder, hvor den enkelte har sine styrkesider. Tilvejebringelse…

423 Youth for Sustainable Development, Zimbabwe

Uddannelse Landsbyudvikling Virksomhedsudvikling Indkomstskabelse Kvinders rettigheder Miljø Zimbabwe
Vi har I løbet af 2021 modtaget ialt 163.500 kr i mindre portioner fra en privat donor. Beløbet er gået til en række projekter i Mutasa distrikt, Manicaland provins, Umguza distrikt, Matabeleland North og i Bindura distrikt i Mashonaland Central. Pengene er dels brugt til etablering af revolving fund grupper …

418 Mutasa District Community Development Project II

Landbrug Landsbyudvikling Miljø Klimatilpasning Zimbabwe
Vi har med udgangen af 2021 afsluttet det CISU finansierede projekt: Project: No 20-2591-MI-Maj Mutasa Community Development Project II Country and location: Zimbabwe, wards 16, 23, 24, 25 in Mutasa district, Manicaland Province Time period: 1. July 2020 to 31. December 2021. Funding: CISU Citizen Participation Intervention: 71.068 USD På grund af corona situationen og den sidste omicron variant er det ikke lykkedes os fysisk at besøge Zimbabwe og deltage I evalueringen. Heldigvis har vi haft Regis Matimati fra ngo´en Africa Ahead til at foretage både midtvejs og slutevalueringen af projektet. Projektet har haft til formål at øge resilience hos bønderne gennem en klimatilpasning. Det er sket ved introduktion af mere tørkeresistente afgrøder, investeringer i vandreservoirer og øget fokus på dyrkningssystemer, der sikrer at vandindholdet i dyrkningsjorden øges. På en dyrknings sæson er det kun muligt at se en tendens, men bønderne har gennem etablering af farmer family learning groups lagt en basis for en fremtidig videreudvikling og anvendelse af den lære, der er givet i projektperioden. Den største succes i projektet har været etablering og udbygning af money savings clubs. Lånene bliver betalt tilbage med renter op til 20%. Der er vist stor kreativitet og variation i hvordan det oprindelige lån er blevet investeret. Indtjeningen er blevet brugt til daglige fornødenheder, school fees og nye business initiativer. Vores partner organisation NAWT er blevet styrket og ligeledes er Sekwe Rural Ressource Center, som er et community center hvor træning, undervisning m.m. finder sted blevet forsynet med større kapacitet i forbindelse med mere solenergi. Læs mere her: Midtvejsrapport

Hospitalsudstyr JHCRC

Sundhed Nepal
Hospitalsudstyr til Janaki Health Care and Research Centre (JHCRC), Janakpur, Nepal. JHCRC er et velfungerende privat hospital med alment medicinske afdelinger og speciale i prænatale fødsler. Projektet har dels til formål at styrke hospitalet gennem donation af brugt, funktionsdygtigt udstyr indsamlet i Danmark, dels at sikre tilsagn om enten…

Sama

Børn & unge Nepal
Status SamaGaun projektet er på standby, da vi er gået i ’tænkeboks’ for at vurdere projektets fremtid. Udfordringen er hovedsageligt at det kræver mere end to-tre ugers ferie at komme på et projektbesøg, da det tager seks dage at vandre op til landsbyen SamaGaun. Vores første projekter var ultra…

Tharu Research and Documentation – Phase 1 (TRDP/1)

Børn & unge Nepal
Samarbejdspartner i Syd: Prachin Shrijanshil Adivasi Samaj (PSAS), Laxmanpur, Bardiya, Nepal and Central Department of Anthropology, Tribhuvan University (CDA/TU), Kathmandu, Nepal. Target group: Målgruppen er Tharu-befolkningen i de vestlige Tarai-distrikter i Nepal: Kapilvastu, Dang, Banke, Bardiya, Kalaili, Kanchanpur og Surketh, befolkning ca. 1 million, men i sidste ende…

Senegal Voksenskole

Skole Senegal
                                          Fiskerbyen Abene ligger i Casamance-regionen i den fattigste del af Senegal. Mange voksne har ikke gået i skole og mangler færdigheder inden for læsning, skrivning, regning, fransk og engelsk.

Kvinde Coops, Tamil Nadu

Kvinders rettigheder Indien
Projektets formål er at give kvinder, gift med småfiskere, en indkomst der kan forøge familiens samlede indkomst. Kvinderne har ingen eller lidt uddannelse og gennem projektforløbet får de styrket selvværd og forbedret liv. Projektets fulde navn er ”Advocacy and capacity building for poor women groups in fishing villages in Tamil…

Landsbyudvikling i Kunkujang Mariama, Gambia

Landsbyudvikling Gambia
Første projekt var at bygge et kollegium til piger, som går på St. Francis Senior Secondary School, det lokale gymnasium. Kollegiet blev indviet i 2009, og der bor nu 25 piger. Vores samarbejdspartner var den katolske Presentation af Mary Sisters. På gymnasiet har vi hjulpet med at etablere computerlokale med…

Skoleprojekt I Sierra Leone

Børn & unge Sierra Leone
Sidste nyt marts 2018 Rapport om lærergruppens 3. besøg i landsbyen Norway i Sierra Leone Den sidste tur til Sierra Leone, Norway og Eric Thunes Primary School Billeder fra Erik Thunes Primary School (ETPS) i landsbyen Norway Projektbeskrivelse Landsbyen Norway i det østlige Sierra Leone I samarbejde med…

Cyclone Gaja

Nødhjælp Indien
Dette projekt er en 3 måneders intervention efter Cyclone Gaja, der ramte Tamil Nadu den 15. nov. 2018. I samme område arbejder vi med kvinde coops i projekt 416. I alt blev 80.000 familier ramt hårdt på deres indtægtsgrundlag. Alle er småfiskere eller småbønder. Cyclone Gaja medbragte en tidevandsbølge, der…

Post Harvest Losses

Landbrug Tanzania
Projektet udføres i ris, da dette er en meget vigtig ernæringsmæssig afgrøde i Tanzania og den fjerde vigtigste landbrugsafgrøde. Der har været en stigende produktion fra 720.000 tons i 2001 til 1.400.000 tons i 2011, men trods gode muligheder for at dyrke ris, importeres der hvert år større mængder…

Uddannelse af Masaipiger

Uddannelse Tanzania
Målgruppen for projektet har været de piger der ikke har passeret eksamen efter det der svarer til vores 9. kl. og 2. g. Hvis ikke pigerne går videre i uddannelse, har de ingen anden mulighed end at tage tilbage til deres landsby og blive giftet bort til en meget ældre…

Advocacy to increase food security in the Sundarbans

Landbrug Indien
Dette er et nyt projekt i et område hvor traditionelt landbrug møder negative tendenser i produktionen forårsaget af manglende rådgivning og ringe fortalervirksomhed for deltagelse i regerings landbrugs programmer. De konkrete projektmål er organiseringen og kapacitetsopbygningen af landhusholdnings grupper således at de forbedre deres fødevare sikkerhed og bliver stærke…