» » » Seniors Without Borders
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Udvalgets sammensætning og arbejde
Udvalget er nedsat af Landsbestyrelsen og refererer til denne.
Den indsamlede viden stilles til rådighed for SuG’s medlemmer via Landsbestyrelsen
Kendskabet til udvalgets arbejde og anbefalinger sker bl. a. ved, at referater af udvalgets møder sendes til 

 • bestyrelsens medlemmer
 • afdelingsledelserne
 • medlemmerne af SuG’s landsdækkende udvalg
 • uploades på foreningens hjemmeside.

Udvalgets kommissorium
Udvalgets opgaver er:

 1. Indsamle viden om danske fonde og støttemuligheder blandt disse.
 2. Indsamle viden om støttemuligheder fra danske virksomheder og lignende
 3. Holde sig ajour med støttemulighederne fra CISU
 4. Indsamle viden om støttemuligheder fra udenlandske kilder – f.eks. Norad, Sida, Oxfam m.v
 5. Undersøge mulighederne for støtte fra de forskellige FN-organisationer
 6. Undersøge muligheder for crowdfunding, indsamlinger og indtægter fra arv
 7. Sørge for at SuG har en opdateret viden om hvorfra projekterne får støtte og hvilke fonde, organisationer etc der giver afslag og med hvilken begrundelse
 8. Holde den indsamlede viden ajour og stille den til rådighed for foreningens medlemmer

Inspirations- og idéoplæg til brug for fondsansøgninger.
Legatbogen

Udvalgets medlemmer

Mail: Fundraisingudvalget

Hanne Jacobsen
Medlem,
Hanne Hjorth Jacobsen

 
 
 
Lars Mønsted
Medlem
Lars Mønsted 

 

Medlem,
Anamaj 
Mathiesen 
 
 
Medlem
Per Soelberg 

 

Poul Kroijer
Medlem,
Poul Kroijer
 
 
 
Medlem
N N