Her finder du alle dokumenter, som vedrører SuG’s aktiviteter både som forening og i relation til vores projekter i udlandet.

Den åbne del af SuG – Arkivet er frit tilgængeligt for alle og indeholder:

  • Dokumenter som vedrører foreningen Seniorer uden Grænser som organisation og som er offentligt tilgængelige (f.eks. dokumenter som vedtægter, regnskaber, årsberetninger, referater fra generalforsamlinger og lignende).
  • SuG’s kvartalsvise nyhedsbrev SuG Update er tilgængeligt herfra.
  • Procedurer og vejledninger, som skal sikre at vi alle husker det hele i et projektforløb.
  • Standard formularer og skemaer, som vi anbefaler at benytte i forbindelse med bl.a. arbejdet med projekter og regnskaber. Disse ‘standard-formularer’ finder du her, og du kan frit downloade dem til dit eget brug.

Medlemmernes del af SuG -Arkivet her er kun adgang for SuG-medlemmer. Vælg Mit SuG

  • Projekternes dokumenter og en projektoversigt. På denne side kan du finde alle væsentlige dokumenter vedrørende SuG’s forskellige projekter. Det er således dokumenter fra projektet blot var en idé til der, hvor projektet er nu, eller til projektet blev afsluttet. (f.eks. SuG’s godkendelse af projektet, bevillinger, rapportering, regnskab og afslutning)
  • Afdelings dokumenter. Hver SuG-afdeling har sin egen ledelse. Referater fra afdelingens ledelsesmøder og regnskaber for afdelingen findes her.
  • SuG har tre faste udvalg og der kan efter behov etableres særlige udvalg. Disse udvalgs kommissorier, mødereferater og evt. baggrundsmateriale findes her.

Bestyrelsens del af SuG – Arkivet her er kun adgang for medlemmer af SuG’s bestyrelse.

  • Her arkiveres en kopi af alle underskrevne foreningsdokumenter som f.eks. vedtægter, regnskaber, årsberetninger og referater fra generalforsamlinger. Her findes også bestyrelsens mødereferater, bankfuldmagter, bestyrelsesforsikring og andre dokumenter som skal forefindes i foreningen.

Aktindsigt

Nogle dele af arkivet er kun tilgængeligt for SuG’s medlemmer. Enhver udenforstående kan imidlertid til enhver tid udbede sig kopi af af vore dokumenter ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med en begrundet skriftlig anmodning. SuG’s bestyrelse kan afvise en sådan anmodning med begrundelse.