Opgaver i afdelingerne

Afdelinger afholder lokale medlemsmøder, iværksætter projekter og andre aktiviteter samt koordinerer kontakten mellem afdelingens medlemmer, de øvrige afdelinger, bestyrelsen og de faste udvalg. Afdelingerne arbejder med udgangspunkt i de af generalforsamlingen og de af bestyrelsen opstillede mål, strategier og handleplaner.

Opgaverne er f.eks.:

  • Tager initiativer til fremme udviklingsaktiviteter lokalt på baggrund af SuGs mission, vision, strategier, handleplaner og interesser.
  • Hvervning og introduktion af nye medlemmer.
  • Iværksætter aktiviteter for afdelingens medlemmer.
  • Afholder afdelingsmøder.
  • Tager initiativer til fremme netværksdannelser med andre lokalafdelinger.
  • Godkender forslag til projektidéer på skema 1 nye projekter på skema 2, samt sikrer at sager fra medlemmer forelægges og behandles i foreningens bestyrelse, forretningsudvalg eller udvalg.
  • Yder bistand til og koordinerer opgaver i forhold til de i afdelingen igangværende projekter og aktiviteter.
  • Indstiller medlemmer med relevante kvalifikationer til deltagelse i de af foreningen og bestyrelsen nedsatte udvalg og arbejdsgrupper.

SuG har følgende afdelinger:

Afdeling Midtjylland
Afdeling Syddanmark
Afdeling Østdanmark
Afdeling Nordjylland

Klik på en afdeling for at læse mere om afdelingen.