Seniorer uden Grænsers medlemmer er et rejsende folkefærd. Især de der er involverede i forberedelse eller gennemførelse af projekter. Hver gang vi rejser med fly til de varme lande, udleder vi mellem 3000 og 4000 tons CO2. Rejser i Europa er noget mindre belastende.

Der er derfor muligt at klimakompensere for vores mange rejser.  For tiden kan vi ikke indarbejde sådanne beløb i ansøgninger.

Derfor har Seniorer uden Grænser oprettet en klimakompensationskonto, som medlemmer opfordres til at indbetale til før eller efter en rejse.  I er også mere end velkomne til at bidrage, hvis I har været på flyferie, eller synes I har kørt for meget i bil.

Being a student means spending hours doing home assignments. I don’t like to do it and often go to DoMyAssignmentsForMe educational platform for students. I can ask for help and get well-written content on any topic. Writing is a little bit challenging for me, and this resource really useful.

Pengene vil blive administreret af bestyrelsen og vil ubeskåret gå til projekter, der som formål har at reducere klimaforandringerne, f.eks. ved træplantning, nye dyrkningsformer, introduktion af bæredygtige energiteknologier o.s.v. Det er muligt at søge midler fra kontoen ved henvendelse til formanden

Nedenfor forslag til kompensation, men ordningen er selvfølgelig frivillig:

  • Oversøisk flyrejse, 250 kr
  • Flyrejse i Europa, 125 kr
  • Togrejse uden for Danmark, 75 kr
  • Bilrejse uden for Danmark, 100 kr
  • Bilrejse til møder i Danmark, 50 kr
  • Togrejse til møder i Danmark, 25 kr

Dit bidrag til vores klimafond kan indbetales til klimakontoen via bankoverførsel eller MobilePay:

Konto nr 53810260923

MobilePay 137083