Godkendt af bestyrelsen d. 27.august 2018

Download SuG’s strategi og handlingsplan

eller læs strategien her

Indledning:

Foreningens værdigrundlag: Foreningens formål ifølge nugældende vedtægter:

SuG er en non-profit medlemsorganisation bestående af seniorer, som via projekter og andre aktiviteter arbejder frivilligt for at stoppe sult og fattigdom i verden – jf. FN`s mål frem mod 2030. Fokus i indsatserne er hjælp til selvhjælp og bæredygtighed på alle niveauer – politisk, økonomisk, socialt, uddannelse, sundhed, miljø og produktion.
SuG er uafhængig af partipolitiske, religiøse og organisatoriske særinteresser, og dens medlemmer arbejder ulønnet.

SuGs mission er at forbedre livsbetingelserne for verdens fattige.

Det er således SuGs vision at arbejde for

 • Større global økonomisk lighed
 • Bæredygtig udvikling af civilsamfundet uden sult og fattigdom
 • Større respekt for menneskerettigheder, mulighed for udvikling af eget liv og indflydelse på samfundets udvikling.

Med afsæt i FNs verdensmål er det SuGs langsigtede mål

 • at gennemføre udviklingsprojekter i tæt samarbejde med lokale CSO, Firmaer, Offentlige myndigheder i Global South.
 • at støtte lokalbefolkningens innovative kompetencer gennem hjælp til selvhjælp
 • at bidrage til opbygning af lokal kapacitet som grundlag for at styrke en bæredygtig udvikling.

 Derfor skal SuGs organisation

 • styrkes og udvikles, så den på bedste vis kan udfylde missionen, arbejde for visionen og nå de langsigtede mål.

I afsnit 2 sammenfattes strategier herfor, og supplerende er der brug for at knytte indsatser, konkrete mål og handlingsplaner til strategierne.

SuGs strategier frem til 2023 

A) Prioritet ressourcer

B) Prioritet projekter

C) Prioritet relationer

som de primære strategiske nøgleområder.

Ad A) Strategien for menneskelige og økonomiske ressourcer er:

 1. at øge antallet af medlemmer, understøtte deres forventninger, motivation og kompetenceudvikling
 2. at fremtidssikre organisationen gennem tilstrækkelig egenkapital samt ved rekruttering til projekter og foreningsopgaver
 3. at øge mulighederne for alternative indtægtskilder samt øge, antallet af donorer og samarbejdspartnere.

 Ad B) Strategien for projekter er 

 1. at professionalisere, kvalificere og prioritere projekterne. som de vigtigste strategiske aktører for foreningen
 2. at sikre en spredning af projektarbejde på lande og faglige indsatser med baggrund i det aktuelle områdes behov, projektdeltagernes interesser, erfaringer og kompetencer
 3. at professionalisere projekterne og herved sikre, at de overholder deres forpligtelser overfor alle involverede (foreningen, samarbejdspartnere, donorer m.v.).
 4. at organisationen støtter projekterne med kompetent rådgivning, med respekt og integritet i forhold til projektdeltagernes ejerskab og engagement.
 5. at styrke erfaringsudvekslinger mellem projekter – også på tværs af afdelinger

Ad C) Strategien for interne og eksterne relationer er generelt

 1. at styrke den interne og eksterne kommunikation.
 2. at styrke relationerne i foreningen.
 3. at skabe kendskab til SuG.
 4. at samarbejde med bl.a. firmaer, donorer, nationale og internationale samarbejder og netværk.
 5. at udnytte mulighederne for ekstern støtte til oplysning om vores aktiviteter.

Download SuGs strategi og handlingsplan