Nyttige links til inden- og udenlandske myndigheder og organisationer

 • DANIDA – Det danske udenrigsministeriums afdeling for udviklingslande
 • SIDA – Det svenske udenrigsministeriums afdeling for udviklingslande
 • NORAD – Det norske udenrigsministeriums afdeling for udviklingslande
 • FN – De forenede Nationer
 • EU – De Europæiske Fællesskaber
 • WTO – Verdenshandels organisationen
 • CIA – Det Amerikanske Efterretningsvæsen
 • TUTA – Alverdenshandels gode landkort – The University of Texas in Austin

Danske NGO’er

Udenlandske NGO’er

 • Actionaid – engelsk ngo
 • Oxfam – engelsk ngo
 • BRAC – ngo i Bangladech
 • apsaseed – udvikling af såsæd
 • Grameen – mikrolån
 • APC – ngo for udbredelse af informationsteknologi
 • gtz – tysk ngo
 • BOND – paraplyorganisation for udvikling
 • CESES – Confederation of European Senior Expert Services

Udenlandske nyhedsmedier