Holger Jacobsen

Tilknyttede projekter

Mutasa District Community Development Project II

Landbrug Landsbyudvikling Zimbabwe
20200915_First Quarter Report CISU II Mutasa Community Development Project Sept 2020 Projektet er en videreudvikling af et CISU-støttet projekt, der blev færdiggjort ved udgangen af 2017. Partneren i Zimbabwe er Nhaka Afrikan Worldview Trust (NAWT), som også var én af tre zimbabwiske partnere i det tidligere projekt. Projektet sigter på at gøre bønderne i området mere modstandsdygtige i forhold til klimaforandringer, tørke og ekstreme vejrforhold. Dette gøres gennem organisering af bønderne i Nhaka Organic Farmers Association, introduktion af tørkeresistente afgrøder, forbedrede økologiske dyrkningsmetoder, vandhøst og vandforvaltning, forbedret efter-høst håndtering og markedsføring af afgrøder. Tillige installeres solenergi på Sekwe Rural Resource Centre - som blev bygget i det forrige projekt - i den hensigt at gøre centret til et centralt omdrejningspunkt for udviklingen i området med internet, mulighed for møder, indkomstskabende aktiviteter, undervisningsaktiviteter og sociale aktiviteter i aftentimerne. Projektet er blevet til i et snævert samarbejde imellem NAWT og projektgruppen i Seniorer uden Grænser. Projektet har fået en bevilling fra CISU i juni måned på dkr. 499.234 og projektet er startet 1. juli 2020. August 2020 Aktiviteterne er kommet godt i gang. Der er installeret solpaneler i Sekwe Rural Ressource Centre. Organisering af farmer units er gået i gang, Training of Trainers i Crop Production er startet. Materialer til konstruktion af vandreservoir er indkøbt og teoretisk undervisning i vandhøst er startet. Der skal i alle aktiviteter tages hensyn til Covid-19, og  der undervises i håndhygiejne, social distance og brug af mundbind - der må improviseres med mundbind. Læs mere her: 20200802_JMC Udate_Green energy_solar power 20200802_JMC Update_Crop Production 20200915_First Quarter Report CISU II Mutasa Community Development Project Sept 2020 20201101_Update 3 Focusing on Cascade Training and Crop Production

Landbrug i Badala

Landsbyudvikling Burkina Faso
Hjælp til bedre landbrug og uddannelse I det vestlige Burkina Faso, i byen Dedougou og opland (Badala), støtter vi 2 partnerforeninger: A) en lille lokal landbrugsforening – ”POBM”  med pt ca 17 medlemmer, samt B) en forening ”TERRE et CITÈ”, der som fokus har uddannelse af børn og unge med…