Globalt Fokus bliver sekretariat for Grønt Partnerskab
1. oktober 2021

“Der er brug for konkret handling og høje ambitioner fra alle sider for at vende kriserne til bæredygtig udvikling, og det kræver mere samarbejde, dialog og vidensdeling. Derfor indgår Udenrigsministeriet, CISU, 92-gruppen og Globalt fokus nu i nyt Grønt Partnerskab”.
Vær med
Vi inviterer alle til at blive en del af partnerskabet, hvor hver organisation kan bidrage og give input dér og i det omfang, det giver mening for den enkelte organisation. Tilmelding til Grønt Partnerskabs mailingliste sker ved at sende en mail til grontpartnerskab@globaltfokus.dk”
Læs mere her.