Studiekreds Afdeling Midt
25. april 2020

KÆRE MIDT’er

Indbydelse til Studiekreds, Projektudvikling, Studietur

Kjeld Holmboe og undertegnede vil se om der er opbakning til en studiekreds med udgangspunkt i Kate Raworths bog ”Doghnut Økonomi”. En bog der handler om et andet type samfund præget af bl.a. større lighed, bæredygtighed og en cirkulær økonomi. En samfundsopfattelse der ikke kun er relevant i Nord men også i Syd. Det kan også overvejes om vi skal inddrage Thomas Pikettys bog ”Kapital og ideologi”

Hvis man skal tænke videre, kan vi besøge Amsterdam, der netop har besluttet, at byen skal udvikles ud fra Kate Raworths principper for et fremtidigt samfund. Hvorfor ikke overbevise Aarhus Byråd om at de bør gå samme vej? Man kan også forestille sig, at det hele ender op med et udviklingsprojekt og en udviklingsmodel for en by eller et landbrugsområde i et af vores samarbejdslande.

Det kan også blive et af de bærende elementer i SuGs fremtidige projekter. Synergi.

Det er jo ikke lige tiden hvor vi kan mødes fysisk. Måske bliver det muligt i Covid-19 åbningens anden fase. Indtil da kan vi mødes virtuelt på Zoom, som SuG har købt adgang til.

Hvis du er interesseret, skal du blot sende en mail til mig, poulkroijer@gmail.com

Med venlig hilsen

Kjeld Holmboe og Poul Krøijer