SuG fået kollektivt rådsmedlem i MS
19. april 2021

“Kære kollektive medlemmer af Mellemfolkeligt Samvirke
Rådsvalg 2021 er nu afsluttet, og jeg er glad for at kunne fortælle, at følgende kandidater blandt de kollektive medlemmer blev valgt ind i MS Rådet for den kommende 2-årige periode:
Berit Asmussen – FN-Forbundet
Sine Jensen – Dansk Magisterforening
Torsten Malmdorf – Seniorer uden Grænser
Stort tillykke til de nyvalgte rådsmedlemmer!
De opstillede kandidater har fået direkte besked om resultatet, og man kan se resultatet af valget blandt de individuelle medlemmer her.
Der var i år 3 opstillede kandidater blandt de kollektive medlemmer og alle kom således ind. Der var dermed tale om fredsvalg. I den kommende periode 2021 – 2022 vil der således være i alt 6 kollektive medlemmer i MS Rådet – det er et samlet fald på 2 medlemmer i forhold til den forrige periode.
Der er planlagt en introduktionsdag for nye rådsmedlemmer lørdag den 15. maj.
Rådsmødet er planlagt til afholdelse weekenden den 5. – 6. juni.
På grund af Corona-situationen og dertil hørende restriktioner blandt andet vedr. forsamlingsforbud, er der noget usikkerhed forbundet med datoerne for de planlagte arrangementer. Vi følger anbefalingerne fra relevante myndigheder tæt og giver en melding til rådsmedlemmerne, så snart der er klarhed over, hvad der kan lade sig gøre.
Vi glæder os til samarbejdet med de nye rådsmedlemmer og til det fortsatte samarbejde med jer alle.
Med venlig hilsen
SISSE EGEBERG
LEADERSHIP AND BOARD ASSISTANT | DANMARK”
 
Læs mere om MS Rådet mission og opgaver på MS’s hjemmeside