Temamøde om projekt i Guinea
30. januar 2020

Projektansvarlig Kim Petersen fortalte på Afdeling Midts temamøde engageret om de succeser og udfordringer projektet “Det grønne landbrugsbælte omkring byen Kankan” i Guinea har haft og står overfor. I oplægget indgik en grundig præsentation af Guineas historie, geografi, økonomi, handel mv., så tilhørerne fik indblik i de sammenhænge, projektet indgår i.

Projektet er et økologisk landbrugsprojekt. I sammenhæng med projektets mål og målgruppe blev forskellige økologiske dyrkningsmetoder præsenteret og senere diskuteret.

Projektgruppen stiller slides og ideer fra foredraget til rådighed for alle interesserede. De kan downloades her.

Eksempel på slide fra temamødet