Advocacy to increase food security in the Sundarbans
Landbrug Indien

Dette er et nyt projekt i et område hvor traditionelt landbrug møder negative tendenser i produktionen forårsaget af manglende rådgivning og ringe fortalervirksomhed for deltagelse i regerings landbrugs programmer. De konkrete projektmål er organiseringen og kapacitetsopbygningen af landhusholdnings grupper således at de forbedre deres fødevare sikkerhed og bliver stærke nok til at udfører fortalervirksomhed. Det er valgt at anvende “Rural Initiatives and Participatory Agricultural Transformation” (RIPAT) konceptet (se også http://ripat.org/home/).  Projektet indeholder tre (3) distinkte områder inden for civil samfunds udvikling: 1) Gruppe dannelse/ledelse; 2) Kapacitets opbygning i udviklings metoder til fødevare produktion; 3) Oplæring i at føre relevant fortalervirksomhed, både teknisk og politisk. Projektet vil blive målrettet landhusholdnings grupper i 4 landsbyer omfattende 240-300 deltagere. Aktiviteterne bliver ligeligt målrettet kvinder og mænd. Projektet vil blive opfattet som et pilot projekt.