Better Livelihoods and Environmental Awareness project/programme (BLEA) Malawi
Landbrug Miljø Malawi

Malawi – Better Livelihoods and Environmental Awareness Programme

Implementeringen af dette projekt er påbegyndt 1. maj 2023. BLEA projektet er en opfølgning af Environmental Awareness Projektet (EAP) der løb fra november 2020 til april 2023. Der er blevet aflagt et første projektbesøg i september 2023. Projektperioden er 2 år. Budgettet er på 0,5 mio. kr.

Finansiering: CISU bevilling

Partneren er Green Livelihood, Malawi. ( https://www.greenlivelihoods.org/)

Projektets formål 

Er generelt at skabe et bedre livsgrundlag for deltagerne i programmet og andre beboere i de aktuelle landsbyer inklusive en bevidsthed om miljøproblemer i landdistrikterne i Malawi. Dette inkluderer rådgivning om nødvendige handlinger til ændringer, kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed på alle niveauer i samfundet med særligt fokus på unge af begge køn. Målet er at styrke bevidstheden blandt de primære målgrupper, især de unge (kvinder og mænd), om årsagerne til miljøproblemerne.

Projektet er baseret på en strategi der betegnes Triple-Win-tilgangen, med fokus på bæredygtig udvikling, dvs. det er økonomisk – social – miljøorienteret intervention, der vil generere tre klare resultater, og disse er: a) fødevaresikkerhed, b) indtægtsgenerering og c) økologisk genopretning.

I projektet anvendes en tilgang betegnet Rural Initiative for Participatory Agricultural Transformation (RIPAT) til henholdsvis levering og markedsføring af udvidelsestjenester. Projektets ideelle profil er en ung kvinde eller mand, der er 18 til 40 år gammel og har potentialet og ambitionen til at ændre sin fremtid fremover gennem deltagelse i RIPAT-tilgangen.

Modtagere af programmet, i Malawi, vil ideelt set være husstande og måske hele landsbyer. Projektet vil også i denne anden fase på 2 år blive målrettet mod 5 landsbyer med en til to grupper på 25 husstande i hver landsby (125 – 250 husstande). BLEA projektet vil geografisk ligge i samme område som EAP projektet men med fokus på andre landsbyer

Forventede resultater af det foreslåede projekt.

Det antages, at gennemførelsen af ​​BLEA projektet vil bidrage til etablering af ​​en række landbrugsaktiviteter i de forskellige ungegrupper, hvor projektet sørger for træning, vejledning, sponsorering af nogle indsatsmidler til opstarten og opfølgning. På miljøsiden vil beplantning med træer og buske samt pløjning efter højdekurver være aktiviteter for at holde på jorden under regnskyld. Projektet vil inddrage eksterne trænere, hvor det er nødvendigt såvel som den lokale rådgivningstjeneste. Der vil ligeledes være fokus på at træne i gruppedynamik, økonomi, opsparing og afsætning af produktionen.

Effekterne af initiativerne på livskvaliteten forventes at blive følgende: 1. Forøgelse af indkomsten gennem salg af landbrugs- og husdyrprodukter. 2. Reduktion i erosion og 3. Forbedret fortalervirksomhed, med den konsekvens at beslutningstagerne bliver mere lydhøre I forbindelse med miljø- og klima foranstaltninger.