Brilleforsyningen (BRIF)
Sundhed Danmark

selfp

selfp

cof

edf

selfp

cof

cof

Brilleforsyningen (BRIF)

Mange i fattige lande har dårligt syn, men ikke adgang til synstest og briller. BRIF vil afhjælpe synsproblemer ved at søge donorer, organisere synstest og udlevere indsamlede og klargjorte briller til fattige i den tredje verden. I 2019 har ca. 2.000 fattige i Uganda fået synstest, og der er udleveret gratis briller samt givet medicinsk behandling. BRIF kan øge aktiviteten væsentligt, og vi samarbejder gerne med flere SuG-projekter, som har ønsker om brilleforsyning. I 2020 har det på grund af Covid 19 ikke været mulig at afholde Eye Camps.

Formålet med BRIF er primært  at forsyne fattige i den tredje verden med brugte og klargjorte enkeltstyrkebriller, der kan kompensere for nær- og langsynethed. Det skal ske gennem samarbejde med lokale fagpersoner, sundhedsklinikker eller øjenhospitaler, som får ansvaret for organisering, synstests og udlevering af briller. Det er desuden formålet at forsyne samarbejdspartnerne med optikerudstyr, ligesom vi gerne vil støtte, at fattige med øjensygdomme (f. eks infektioner og grå stær) bliver behandlet.

Den overordnede målgruppe er fattige befolkninger især i områder, hvor SuG  har igangværende projekter. Målgruppen kan vi bl.a. nå gennem samarbejde med andre SuG-projekter, som enten fra projektets start eller undervejs i projektperioden kan se muligheder for brilleforsyning inden for deres område.

BRIFs aktiviteter er derfor:

  • at en arbejdsgruppe indsamler, fokusmåler og sorterer briller i Danmark
  • at en samarbejdspartner evt. tilknyttet et andet SuG-projekt organiserer en lokal ”eye-camp”
  • at en lokal optiker foretager synstests, udleverer briller til nær- og langsynede i målgruppen, giver øjendråber f.eks. mod infektion og henviser om nødvendigt til øjenklinik eller hospital

Samarbejdspartnere og finansiering: I Danmark donerer Louis Nielsen-kæden og forskellige optikere nyere og brugte briller mv. til SuG. Optikerskolen i Randers støtter BRIFs arbejdsgruppe lokaler, udstyr og rådgivning i at sortere, fokusmåle og kategorisere brillerne. Desuden har enkeltpersoner og optikerforretninger støttet med udstyr og donationer.

I 2020 har 30 patienter fået grå stær operation med midler doneret af Medarbejdernes Honorarfond i NOVO-gruppen.

BRIFs samarbejdspartner i Uganda er Christian Rural Eyesight Promotion (CRESP), som arbejder frivilligt i Mt. Elgon-området i det østlige Uganda.

De lokale samarbejdspartnere hjælper med at organisere transport, logistik og synskonsultationer. Desuden medvirker en fagperson, som foretager synsundersøgelser, udleverer briller og screener for øjensygdomme. I 2017 og 2019 har BRIF aflagt  monitoreringsbesøg i Uganda og efter lokale ønsker udvidet aktiviteterne til at omfatte støtte til øjenbehandling (oftest grå stær) samt udlån og donation af brugt udstyr til øjenklinikker. Udgifter til transport, organisering, aflønning, øjenbehandling og udstyr lokalt søges dækket ved projektmidler og donationer fra private fonde etc. P.t. er den samlede udgift pr. patient (incl. briller og medicin) under 15 kr. I 2021 ønsker BRIF at øge aktiviteten væsentligt.

Donationer også private er meget velkomne.

Realiseringen af BRIF kræver frivillig arbejdskraft til håndteringen af brillerne i Danmark. Arbejdsgruppen af 10 frivillige, som håndterer brillerne i Randers, er åben for nye medlemmer.