Integrated Project on psycho-social activities and food security, Yakuu stammen Kenya
Børn & unge Kenya

 

 

Integrated Project on psycho-social activities and food security, Yakuu stammen Kenya

Flere blandt Yakuu stammen i det nordlige Kenya ønsker at forandre de undertrykkende traditioner, som eks. arrangeret ægteskab, omskæring af børn, begrænset adgang til undervisning mm. Samtidig arbejder flere ressourcestærke fra stammen med at få stammen anerkendt som en selvstændig etnisk gruppe og ikke blot som en gruppe assimileret af Maasai stammen.
SuG har i 3 år støttet op om Destiny Child Development Center (DCDC) om et projekt med fokus på børn og unges rettigheder og forandring af uhensigtsmæssige kulturelle traditioner.
Der har i flere perioder været udbredt tørke i området. Størstedelen af køer og geder er døde og befolkningen har sultet. Den sidste større tørkeperiode var fra 2020 – 2023. Derfor har DCDC ønsket at der i nuværende projekt også er fokus på fødevaresikkerhed.

Nuværende projekt startede maj 2023 og slutter maj 2025.

Projektets formål er at sikre fokus på udvikling af børn og unges rettigheder og velfærd i fem Yaaku landsbyer i Doldol området i Laikipia , Kenya samtidig med at der sikres fødevareforsyninger for beboerne i landsbyerne

Målgruppe:
1) 25 unge og 35 kvinder trænes i agerbrug, indkomstskabende aktiviteter og distribution.
2) 652 udsatte børn og 250 unge vil deltage i aktiviteter, som vil gøre dem opmærksomme på egne rettigheder.
3) Landsby ledere vil deltage i træning og aktiviteter

 

 

 

 

Aktiviteter:

Træningen i landbrug sker med personale fra en kenyansk landbrugsorganisation (KARI) samt ved studiebesøg på økologiske landbrug i Kenya. Yakuu stammen er ikke traditionelt agerdyrkere – og uddannelsen har været en øjenåbner for mange af deltagerne. Gruppen dyrker et stykke land, hvorfra de får grøntsager til eget forbrug samt sælger overskydende grøntsager.
Desuden vil gruppen blive trænet i dannelsen og ledelsen af selvhjælpsgrupper samt hvordan de på retfærdig vis kan distribuere de dyrkede afgrøder til resten af befolkningen i området. Et forventet overskud af projektet vil gå til videreførelse af psykosociale aktiviteter for børn og unge.

Arbejdet med psykosociale aktiviteter for børn og unge samt information/involvering af øvrige befolkning i området bliver udviklet yderligere og sikret i projektperioden. Frivillige har psykosociale aktiviteter i hver af de 5 landsbyer én gang pr måned.


Målet er, at selvhjælpsgrupper er etableret i hver af de 5 landsbyer og at selvhjælpsgrupperne er ansvarlige for de psyko sociale aktiviteter og landbruget.

Udenlandske samarbejdspartnere.
SuG projektgruppen har et godt samarbejde med partneren i Kenya, Destiny Child Development Center (DCDC). De mange frivillige i DCDC arrangerer aktiviteter for børnene i landsbyerne og hjælper med at dyrke det stykke jord DCDC har til landbrugsdelen af projektet.
DCDC får desuden donationer fra en amerikansk organisation Abundant Life Church, der støtter dette projekt med finansiering af vandtanke, vandings system, elefant hegn mm.

Financiering.  Projektet er finansieret af CISUs Civilsamfundspulje. Desuden har private donorer givet mindre donationer.

 

 

English
The purpose of this intervention is through advocacy and the establishment of self-help groups to expand and anchor the psycho-social efforts to ensure vulnerable children’s rights, social and personal development in five Yaaku villages in Doldol area, Laikipia, Kenya and to ensure food security for the inhabitants.

Target groups
1) 25 youths and 35 women trained in agriculture/horticulture, income generating and how to distribute the products to the inhabitants.
2) 652 vulnerable children and 250 youths – will participate in activities that make them ware of own rights
3) Village elders and local leaders will participate in training and other activities.

Objective
1. The youths and women have been trained in horticulture/farming and will be pesponsible for the day running of the agricultural project and act as trainers of trainees.
2) The children and youths personal and social potentials will be developed and their rights regarding protection, provision and participation secured in the long run.
3) The self help groups are organized in each of the 5 villages and are responsible for the psychological activities and the horticulture.