Post Harvest Losses
Landbrug Tanzania

Projektet udføres i ris, da dette er en meget vigtig ernæringsmæssig afgrøde i Tanzania og den fjerde vigtigste landbrugsafgrøde. Der har været en stigende produktion fra 720.000 tons i 2001 til 1.400.000 tons i 2011, men trods gode muligheder for at dyrke ris, importeres der hvert år større mængder kvalitetsris til Tanzania. Der sker specielt en import af den langkornede aromatiske Basmati-ris. Samtidig har Tanzania svært ved at honorere internationale standarder, hvorfor eksporten er hæmmet og sker hovedsageligt uformel til nabolandene Kenya, Rwanda, Burundi og Uganda og prisen er lav. Målgruppen er således i første omgang landmænd, men også warehouse-operators, millers, traders og konsumer i den udvalgte region.

Projektmål 1:
At formindske tabet fra jord til bord fra nuværende 30-50% til 20%.

Ved forbedrede teknikker at mindske tabet ved opbevaring. Dette vil foregå dels på farm niveau, men også i shared storage facilities, hvis muligt. Udviklingen af nye teknikker vil foregå i samarbejde med lokale tekniske skoler. Den efterfølgende produktion og markedsføring vil også ske lokalt.

I dag foregår det meste opbevaring i ukurante sække, som stables direkte på jorden på et lag af risskaller (både hos landmænd og i varehuse) og ofte i sække på 80-100 kg-sommetider op til 120kg.

Projektmål 2:
At forbedre kvaliteten af ris og samtidig få en bedre udnyttelse af restprodukterne som skaldele (afskalning og kliddele (polering).

Paddy (rå ris) består af 20% skaldele (husk), 10% klid (bran) og 2% spire (germ). Resten 68% er den salgbare polerede ris.

De fleste farmere sælger i dag unprocessed rice og opnår derved en lavere salgspris end muligt.

Tørringsmuligheder er også på et meget lav-teknisk niveau. Oftest foregår det som soltørring på jorden med efterfølgende forurening og tab.

Restprodukter i risdyrkningen/forarbejdningen kan beskrives som følgende:

 • Skaldele kan anvendes til:
  • Brændselsbriketter og kan dermed reducere presset på skovning af træ til brændsel. Det kan også anvendes i mølleindustrien og dermed være med til at stabilisere energiforsyningen i ris behandlingen.
  • Byggemateriale og dermed reducere omkostninger til f.eks. cement.
  • Jordforbedringsprodukt (humus/fugtindhold).
  • Som isolationsmateriale i huse.
 • Kliddele kan anvendes som:
  • Foder til dyr-specielt fjerkræ.
  • Snacks og til vin- og eddikefremstilling
 • Kim (germ) kan anvendes som:
  • Riskimolie, som er cholesterolsænkende, til mad- og salatolie.

Projektmål 3:
At opnå en bedre sæsonpris ved ikke at være nødt til at sælge direkte fra marken til opkøbere.

Dette kan opnås ved:

 • at forbedre opbevaringsmulighederne således, at skadedyrsangreb (insekt og skadedyr) samt svampeangreb mindskes ligesom kvaliteten af den salgbare ris øges.
 • At etablere et kreditsystem, der gøre det muligt for landmanden at opbevare risen nogle måder, til priserne stiger.

Forventede resultater i forhold til de konkrete projektmål.

Forbedrede tørrings og opbevaringsmetoder forventes at kunne nedsætte det samlede tab fra nuværende 30-50% til 15-25%. Dette vil for en gns. landmand med 1 acre risproduktion og et udbytte på 500 Kg betyde ca. 150 kg mere til salg.

Den forbedrede kvalitet vil resultere i en højere opnået pris. Det forventes, at det gennemsnitlig vil kunne betyde 200 TZS mere/kg.

En udskydelse af salgstidspunktet fra høst til 3-4 måneder senere til det optimale tidspunkt vil kunne betyde 40% højere salgspris.

Udnyttelsen af restprodukterne af 100 kg skaldele og 50 kg klid/acre vil også betyde en større indkomst.

Aktiviteter

 • Forslag til nye teknikker vil blive udviklet og testet i samarbejde med én eller flere tekniske skoler sammen med Rice Council of Tanzania.
 • Træning af farmere i andre og forbedrede måder for opbevaring af ris, bestemmelse af kvalitet og sikring heraf.
 • Træning af Millers og Warehouse operators i at mindske opbevarings- og procestab.
 • Træning i anvendelse af restprodukter.
 • Træning i at se forretningsmuligheder i forbedret Post Harvest Management.
 •  Oprettelse af et kreditsystem, der muliggør opbevaring af risen til bedre priser.

Samarbejdspartner i Tanzania er Rice Council of Tanzania (RCT).

Projektet har opnået SUG godkendelse og vi regner med at have den endelige CISU-ansøgning klar i september 2019. Der søges om et to-årigt pilotprojekt under ”Medborgerindsats” hos CISU.
For nærværende er projektgruppen dækket ind, men specielle kompetencer er velkomne.
Fælles projekt mellem afdeling Øst og Syd.