Styrkelse af kvinder i Choya, Gambia
Kvinders rettigheder Gambia

Venter på undervisning

Der vandes i køkkenhaven

Samarbejdspartner: Dental Choya Association, bosiddende i hovedstadsområdet, The Gambia og Dental Kaffoo- Choya, en lokal kvindeorganisation.  ”Dental” betyder organisation på lokalsprog.

Målgruppe: Kvinder over 18 år. I området Niamina West i Gambia ligger et lille landområde bestående af 4 landsbyer: Choya, Madina Wollum, Sare Baccary og Sara Sambal. I de 4 landsbyer bor ca. 750 personer, hvoraf ca 80 kvinder hører til målgruppen.

Projektmål: Målet er, at styrke kvindernes kompetencer og empowerment, og derved give dem muligheder for at tage hånd om deres eget liv, at kunne optimere deres landbrug og havebrug med henblik på salg af afgrøder. For at dette kan lykkes, er det vigtigt, at kvinderne lærer at læse, skrive og regne. Undervisningen skal tage udgangspunkt i stammesproget fula med henblik på at lære at kommunikere på landets officielle sprog, engelsk.

Projektaktiviteter: Der blev obligatorisk skolegang for børnene i Gambia i 2013. Men blandt de voksne er der stor analfabetisme ved 80 % for kvinder og 50 % for mænd – tallene er endnu højere inde i landet, længst fra storbyerne og kysten.

SuG Projektgruppe startede i 2019 med at etablere undervisning for de kvinder, der ønskede, at lære at læse og skrive. Undervisningen blev struktureret i moduler af 20 uger med undervisning i 3 dage af 3 timer. Der undervises nu 50 kvinder og der er ansat 3 lærere, som underviser i 3 landsbyer.

I forbindelse med undervisningen blev andre behov synlige og SuG Projektgruppen blev bedt om økonomisk støtte til disse tilstødende aktiviteter:

  • Tandbørstning: Uddannede tandteknikere kom til Choya for at lære mødre og børn om mundhygiejne, sund kost m.m. Tandbørster og tandpasta blev doneret af Tandlægeklinikken i Tønder.
  • SuG Projektgruppen fik donation til hegn omkring skolehaven. Afgrøderne fra skolehaven er en forudsætning for at skolebørnene kan få daglig ris fra World Food Program.
  • Mulighederne for dyrkning, vanding, valg af afgrøder ændres på grund af de klimatiske ændringer og kvinderne har behov for at lære nye metoder. Dette blev etableret ved hjælp fra en havekonsulent.
  • Landsbyerne har behov for en sundhedsfaglig medarbejder, så kvinderne ikke skal tilbagelægge de 10 km  for at få en konsultation. Dette forsøges afhjulpet med en deltidsansættelse af en sundhedsfaglig medarbejder fra den nærliggende Sundhedscenter til sundhedshuset i Choya.

Projektet startede 2019 og er foreløbig berammet til 2 år men forventes med de tilknyttede tiltag at blive udvidet med foreløbig yderligere 2 år.