Sustainable Environmental Agro Solutions – SEAS
Landbrug Uganda

Beskrivelse

Projektet er en forlængelse af SEAS 1.

Det vigtigste formål er at øge kapaciteten bland 14 Farmer Field Environmentel Grroups ( FFELGere ) til økologisk dyrkning og træne dem i bæredygtige metoder, indkomstskabelse og øget fødevaresikkerhed blandt udsatte grupper i Soroti Distriktet.

Formålet er at udvikle kapaciteten i lokalsamfundene til at agere i forhold til deres behov og ønsker. Herunder deres kapacitet til fortalervirksomhed i forhold til de lokale myndigheder. At formulere ønsker om handlinger i forhold til disse.

Formål

Det overordnede formål er at styrke den organisatoriske kapacitet og evnen til fortalervirksomhed blandt de 14 FFELGere mht. bæredygtig udvikling og udviklingen af socialt retfærdige leveforhold i Soroti distriktet.

Målgrupper

Projektet vil først og fremmest støtte 420 landmænd, især kvinder og unge som er organiseret i de 14 FFELGere. Hver gruppe består af 14 husholdninger i 7 subcounties. Hver gruppe er under SEAS 1 blevet trænes i bæredygtige produktionsmetoder. Husstandsstørrelsen er i gennemsnit 8 personer, så i alt 3.360 vil være omfattet af projektet.

Der læggees afgørende vægt på social inklusion og ingen vil blive holdt ude. Det gælder især handkappede, personer ramt af HIV og enker.

Aktiviteter

Fra den lange liste kan nævnes:

 • Træning af de 14 grupper mht deres organisatoriske kapacitet
 • Støtte en proces hvor de 14 FFELGere i de eksisterende sammenslutninger bland landmænd i området
 • Gruppetræning i rettigheder, herunder ret til føde, vand, sundhed etc
 • Arrangere månedlige radioudsendelse om god ledelse, bæredygtig udvikling og klimatilpasning
 • Bringe de eksisterende VSLAere tættere på de offentlige myndigheder og finansielle institutioner for letter adgang til billigere kreditter
 • Træne medlemmerne af VSLAerne i markedsføring og investeringer.
 • Skabe forbindelse mellem de 14 grupper og progressive grupper på det nationale plan, Uganda Farmers Common Voice platform-UFCVP and the National Youth Advocacy Platform-NYAP.
 • Træne i bæredygtige produktionsformer inden for landbrug, herunder klimatilpasning, ledelse
 • Støtte de enkelte grupper mht fortalervirksomhed inden for områderne bæredygtig udvikling og klimatilpasning.
 • Træne medlemmerne af de 14 grupper og ledere på lavere niveauer mht lobby virksomhed og hvordan de kan øge den finansielle støtte fra alle administrative niveauer.
 • Øge gruppernes evne til at deltage i planlægning og budgettering på lavere administrative niveauer, Subcounty og Distriktet.

 

Finansiering

Denne 2 fase er baseret på erfaringerne fra fase 1. Den er på 18 måneder, 1.1.22 til 30.6.2023 og er finansieret af CISU med DKK 993.073

Kontaktperson: Poul Krøijer

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

English Version:

Description

The project is a prolongation of SEAS 1

The main purpose is to strengthen the capacity of the 14 Farmer Field Environmental Learning Group-FFELGs in green growth and promotion of socially inclusive climate resilient sustainable livelihood initiatives that stimulate environmental good governance and climate smart agriculture practices for income, food and nutritional security among the more vulnerable rural community in Soroti district.

The implementation strategy of this intervention has been designed to provide the strengthening of the organization capacities of local communities to respond to their needs and initiate appropriate interventions. As well, the strategy is to strengthen environmental advocacy work of the FFLEG, tapping into the locally identified community social, economic, environmental and human resources. The organized local communities through their FFELGs will use their built capacities to come up with appropriate intervention measures.

Objectives

Overall Objective

The main objective of the project intervention is to strengthen the organisational and advocacy capacity of the 14 FFELGS in green growth and promotion of socially inclusive climate resilient sustainable livelihood initiatives in Soroti district.

Target Group

This project shall primarily target 420 resourceful rural farmers, particularly women and youths that have been organised into 14 FFELGs. The FFELGs are each comprising of 30 households. From each of the 7 sub counties, the intervention is working with 2 FFELGs. Each of those FFELGs has been targeted to be strengthened with capacity to spearhead community driven initiatives that promote practical approaches to environmental conservation awareness, governance and climate smart livelihood practices among rural communities in the Soroti District. At an average household size of 8 members, the intervention is envisaged to directly reach an estimated 3,360 people in Soroti district.

More specifically, the extended intervention plans to put thorough and particular attention to social inclusion and leaving no one behind. Deliberate efforts will be taken to establish and ensure that vulnerable groups such as PWDs ( disabled), PLWAs ( HIV positive ), and Widows are representatively integrated into the FFELGS or their activities as part of the beneficiaries.  

 Activities

From the long list of activities can be mentioned:

 • Conduct 14 group dynamics trainings to strengthen organization capacity of FFELGS that are socially inclusive of vulnerable rural Households.
 • Facilitate a process for integration of FFELGS into existing farmer association and farmer cooperatives in their respective sub counties..
 • Conduct group trainings in rights awareness based approach to developmentg. right to food, water, health etc.
 • Conduct monthly rights awareness radio talk shows and gingos on good governance, green growth and climate resilience.
 • Facilitate VSLA linkages with government programmes and financial institutions for further support in access to cheap credit facilities.
 • Conduct capacity building training for VSLA in business planning and investment.
 • Facilitate linkage of the FFELGS to CIDI spearheaded national level farmer networks of Uganda Farmers Common Voice platform-UFCVP and the National Youth Advocacy Platform-NYAP.
 • Conduct FFELGs awareness trainings on environmental good governance, green growth and climate resilience in agriculture production and other development practices.
 • Support each FFELG to develop an advocacy strategy that will guide them in steering advocacy initiatives on environmental governance, green growth and climate change.
 • Conduct advocacy training for FFELGS and leaders at lower levels including in skills of lobbying demand and tap resources from government and other service providers in the region.
 • Facilitate the project supported FFELGs to participate in the local government planning and budgeting process at both the sub county and district level.

Partner

CIDI, Community Integrated Development Initiatives

The implementing partner-Community Integrated Development Initiatives (CIDI) was founded in 1996 and registered in 1999 as an. CIDI’s vision is to have Communities enjoying a decent life free of hunger, poverty and disease. And the mission is promoting sustainable community livelihoods through; Food and income security, Water and sanitation, Health and Policy advocacy. CIDI owns a fully equipped Head Office located in Kampala and 12 field offices CIDI’s approach puts emphasis on equity and inclusion, community participation and involvement. Key consideration is given to vulnerable members of the communities. CIDI pursues an integrated approach while responding to community needs using the rights based approach.

 Finance

This phase is funded by CISU, was initiated on the 1st of January and a 18 month project based on the experiences and outcome of SEAS 1. The budget is DKK 993.073

 

Contact person: Poul Krøijer