Kommunikationsudvalget

Udvalgets sammensætning og arbejde

Kommunikationsudvalget består af SuG’s webmaster og bestyrelsens næstformand, som er fødte medlemmer og yderligere 5-7 medlemmer, som udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra afdelingsledelser og kommunikationsudvalget. Det tilstræbes, at udvalget består af medlemmer fra alle afdelinger i SuG. Udvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand. Ved udvælgelsen lægges der vægt på såvel interesse som kompetencer indenfor kommunikationsområdet. Der er behov for både tekniske og formidlingsmæssige kompetencer i udvalget.

Udvalget mødes 4 – 6 gange om året, nogle af møderne afholdes som on-line møder. Udvalget er rådgivende for foreningens forskellige aktiviteter og medlemmer. Udvalget refererer til bestyrelsen, og dets forslag og anbefalinger forelægges til godkendelse inden ikrafttræden/implementering.

Kendskabet til udvalgets arbejde og anbefalinger sker bl. a. ved, at referater af udvalgets møder sendes til

  • landsbestyrelsens medlemmer
  • afdelingsledelserne
  • medlemmerne af SuG’s landsdækkende udvalg
  • uploades på foreningens hjemmeside.

Hvis du er medlem, kan du på de interne sider (Mit SuG) læse meget mere om strategi og handlingsplan.

Udvalgets medlemmer

Torsten Malmdorf

Næstformand i Landsbestyrelsen
Torsten Malmdorf

Per Søvsø Hansen

Webmaster, redaktør af SuG Update og FaceBook
Per Søvsø Hansen

Afdeling Syd
Jens Møller Nielsen

Afdeling Midt
Mette Rostgaard Evald