Økonomiudvalget

Udvalgets sammensætning og arbejde

Økonomiudvalget består af landskassereren, som er født medlem og yderligere 3-5 medlemmer, som udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra afdelingsledelserne. Udvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Ved udvælgelsen lægges der vægt på faglige kompetencer med regnskab og økonomistyring og en afvejet repræsentation fra foreningens forskellige aktiviteter. Udvalget mødes altid umiddelbart efter landsgeneralforsamlingen, hvor der aftales en mødeplan for de følgende 12 måneder.

Udvalget bistår bestyrelsen og landskassereren i arbejdet for at etablere en sammenhængende og pålidelig økonomisk rapportering i SuG.

Udvalget kan uddelegere enkeltopgaver til udvalgets enkelte medlemmer.

Udvalget refererer til bestyrelsen og dets anbefalinger forelægges bestyrelsen til godkendelse inden ikrafttræden/implementering.

Udvalget er derudover rådgivende for foreningens forskellige aktiviteter og medlemmer.

Kendskabet til udvalgets arbejde og anbefalinger sikres ved distribution af udvalgets mødereferater og vejledninger til

  • bestyrelsens medlemmer
  • afdelingsledelser
  • økonomiansvarlige i projekter og afdelinger
  • medlemmer af SuG’s øvrige faste udvalg

Hvis du er medlem, kan du på de interne sider (Mit SuG) læse meget mere om strategien.

Udvalgets medlemmer

Hans Jørgen Nielsen

Formand
Hans Jørgen Nielsen

Lars Mønsted

Afdeling Øst
Lars Mønsted

Afdeling Syd
Thea Lauridsen

Keld Skaaning

Afdeling Midt
Keld Skaaning

Afdeling Nord
Søren Steensen