Økonomiudvalget

Udvalgets sammensætning og arbejde

Økonomiudvalget består af landskassereren, som er født medlem og yderligere 3-5 medlemmer, som udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra afdelingsledelserne. Udvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Ved udvælgelsen lægges der vægt på faglige kompetencer med regnskab og økonomistyring og en afvejet repræsentation fra foreningens forskellige aktiviteter. Udvalget mødes altid umiddelbart efter landsgeneralforsamlingen, hvor der aftales en mødeplan for de følgende 12 måneder.

Udvalget bistår bestyrelsen og landskassereren i arbejdet for at etablere en sammenhængende og pålidelig økonomisk rapportering i SuG.

Udvalget kan uddelegere enkeltopgaver til udvalgets enkelte medlemmer.

Udvalget refererer til bestyrelsen og dets anbefalinger forelægges bestyrelsen til godkendelse inden ikrafttræden/implementering.

Udvalget er derudover rådgivende for foreningens forskellige aktiviteter og medlemmer.

Kendskabet til udvalgets arbejde og anbefalinger sikres ved distribution af udvalgets mødereferater og vejledninger til

  • bestyrelsens medlemmer
  • afdelingsledelser
  • økonomiansvarlige i projekter og afdelinger
  • medlemmer af SuG’s øvrige faste udvalg

Hvis du er medlem, kan du på de interne sider (Mit SuG) læse meget mere om strategien.

Udvalgets medlemmer

Holger Jacobsen

Formand
Holger Jacobsen

Lars Mønsted

Medlem
Lars Mønsted

Medlem
Thea Lauridsen

Keld Skaaning

Medlem
Keld Skaaning

Medlem
Hans Jørgen Nielsen